Zoeken

zoeken

41 beelden gevonden
trefwoord: oorkonden
direct naar pagina

1. 552_316432

Zegel van de stad Dordrecht gehecht aan een oorkonde, in …

2. 1186_1209

Oorkonde uit 1299 verband houdende met het Stapelrecht in …

3. 1186_1213

Akte van het Groot Privilege met een reeks gunsten die …

4. 552_330048

Charter in maçonniek geheimschrift, het zogenaamde …

5. 552_330041

Oorkonde opgedragen aan Adriaan van der Werff Arendsz., …

6. 552_330080

Oorkonde waarbij aan La Flamboyante in 1812 toestemming …

7. 552_260168

Het diploma (en bewijs van lidmaatschap) uitgereikt door …

8. 552_326752

Oorkonde voor bekroond werk op diverse …

9. 551_15298

Oorkonde voor Huibert den Bandt t.g.v. zijn 25-jarig …

10. 552_130083

Oorkonde aangeboden aan H. den Bandt t.g.v. het 25-jarig …

11. 551_15299

Oorkonde in het midden-Nederlands, omgeven door een …

12. 551_15300

Oorkonde van de afdeling Vocale Toonkunst der Vereeniging …

13. 552_260021

Een oorkonde aangeboden aan rederijkerskamer "Inter …

14. 551_40166

Huldeblijk ter herinnering aan het veertigjarige …

15. 552_315282

Jan Hordijk Jac.zn. Geboren te Dordrecht 8 mei 1839, …

16. 552_260037

Een oorkonde met lakzegel als bewijs van lidmaatschap van …

17. 552_330240

Diploma van de Coöperatieve Vereeniging van Nederlandsche …

18. 552_230454

Getuigschrift uitgereikt aan A.C. van der Straaten voor …

19. 555_17513

Oorkonde van de geneesheren voor Dr. Theodor Stoop wegens …

20. 552_316202

Huldigingsoorkonde van de Dordtse Geneesheren voor Dr. …
direct naar pagina
Sluit het Verborgen Museum