Zoeken

Contact

U kunt ons helpen!

De redactie is zeer geïnteresseerd in correcties of aanvullingen van bezoekers op de beschrijvingen in deze beeldbank. Als u onjuistheden in de beschrijving van een beeld herkent, of als u aanvullende informatie heeft, stuurt u ons dan een bericht. Wij stellen het zeer op prijs.

Neem contact op met de redactie:   e-mail

Voorwaarden voor gebruik van afbeeldingen

Neem voor het gebruik van afbeeldingen voor commerciële doeleinden/publicaties altijd vooraf contact op met het Regionaal Archief Dordrecht e-mail. Het Regionaal Archief Dordrecht stelt zijn open data namelijk beschikbaar onder een Creative Commons licentie (CC-BY-SA 4.0). Bovendien kunnen wij u informeren over het auteurs- en beeldrecht.

Bij hergebruik van een afbeelding moet u in het bijschrift vermelden:
Uit de Collectie van het Regionaal Archief Dordrecht
en de naam van de collectie, zoals
Collectie H.J. Tollens.

Het gebruik van afbeeldingen voor commerciële doeleinden of een publicatie van welke aard dan ook uit

  • Collectie Stichting Cultuurbezit Familie Smit
  • Collectie E. Beket
  • Collectie A. Molendijk

is alleen toegestaan na voorafgaande, schriftelijke toestemming van de bruikleengever of schenker.

Over deze beeldbank

De beeldbank van Regionaal Archief Dordrecht bevat vele tienduizenden foto's, glasnegatieven, kaarten en prenten. Deze zijn alle gedigitaliseerd. Het resultaat vindt u op deze website.

Digitalisering beeldmateriaal

d/arch

www.darch.nl

Website beeldbank

Trilobiet I.D.

www.trilobiet.nl
Powered by
Sluit het Verborgen Museum