Zoeken

Hulp bij zoeken

Zoekformulier (geavanceerd)

Het zoekformulier biedt de mogelijkheid te zoeken op een combinatie van maximaal 3 zoektermen in verschillende velden of tabellen. Met de keuzelijsten 'en/of/en niet' kunt u bepalen welke termen in het resultaat aanwezig moeten zijn, of welke daarvan moeten worden uitgesloten.

Geïndexeerde velden

Voor de velden in de keuzelijst waarbij het teken '»' is opgenomen bestaat een index. Indien u een van deze velden selecteert wordt na invoer van minimaal 3 karakters een lijst met suggesties getoond. Achter elke suggestie staat vermeld hoe vaak deze term in het geselecteerde veld voorkomt. Termen die niet in de lijst met suggesties staan zullen voor het geselecteerde veld geen resultaten opleveren.

Zoeken binnen een periode

De zoekopdracht kan worden beperkt tot een bepaalde periode (in jaren). U kunt zoeken vanaf een bepaald jaartal door alleen het eerste jaartal op te geven. U kunt zoeken tot een bepaald jaartal door alleen het tweede jaartal op te geven. Houdt u er rekening mee dat niet voor alle beelden de begin en/of einddatum is opgenomen in de database. Het is niet mogelijk alleen op periode te zoeken, er moet minimaal één andere zoekterm worden opgegeven.

Beschrijving van de velden

Voor een beschrijving van de velden en het soort gegevens dat ze bevatten is een overzicht opgenomen.

Zoekgeschiedenis

De zoekopdrachten die u heeft uitgevoerd worden bewaard gedurende uw bezoek aan de site. De meest recente zoekopdrachten vindt u onder het zoekformulier. Een overzicht van alle zoekopdrachten is bij 'Zoekgeschiedenis' beschikbaar. De lijst bevat alleen door u uitgevoerde zoekopdrachten en niet die van andere bezoekers. U kunt de lijst te allen tijde wissen.

Zoekopdracht herhalen

Om het resultaat van een eerder uitgevoerde zoekopdracht opnieuw te tonen klikt u op de zoekopdracht zelf of op het icoon .

Zoekopdracht aanpassen (geavanceerd)

U kunt een geavanceerde zoekopdracht opnieuw in het formulier laden door te klikken op het icoon . De zoekopdracht kan daarna worden uitgebreid of nader gespecificeerd. Na uitvoeren wordt deze zoekopdracht aan de zoekgeschiedenis toegevoegd.

Resultaten

De resultaten van uw zoekopdracht worden getoond in een overzicht van kleine afbeeldingen waarop u kunt klikken om het betreffende beeld en de bijbehorende beschrijving nader te bestuderen in de detailweergave. Er worden maximaal 20 resultaten per pagina getoond. Indien er meer resultaten zijn gevonden kunt u door de lijst bladeren.

Beeld niet beschikbaar?

Sommige beelden zijn niet beschikbaar. U ziet dan in de lijst een vraagteken. In dat geval is het beeld (nog) niet gedigitaliseerd. U kunt wel op het vraagteken klikken om de detailweergave van het beeld te openen. Deze bevat dan alleen de volledige beschrijving van het beeld uit de database.

Detailweergave

De detailweergave bevat de volledige beschrijving van het beeld inclusief (indien beschikbaar) het beeld zelf op klein formaat op het tabblad 'Beschrijving'. Het beeld op groot formaat (indien beschikbaar) is te zien op het tabblad 'Afbeelding'. Door op de afbeelding te klikken wordt die geopend in een nieuw browserscherm, waar u kunt inzoomen en uitzoomen.

Geassocieerde zoekopdracht

De detailweergave toont van het beeld alle beschikbare data uit alle velden. Als achter een term het teken '' is opgenomen, kunt u door op de term te klikken een nieuwe zoekopdracht uitvoeren voor deze term in het betreffende veld. De nieuwe zoekopdracht wordt eveneens bewaard in de zoekgeschiedenis.

Afdrukken

Van zowel de beschrijving als de afbeelding (indien beschikbaar) kunt u een afdruk maken door op de printbutton te klikken. Er verschijnt dan de printdialog van uw webbrowser. Kiest u voor het afdrukken van de beschrijving voor papierstand of -oriëntatie 'liggend' (landscape), dan past alles netjes op het papier. Voor het afdrukken van het grote beeld (zonder beschrijving) is de optimale papierstand (liggend of staand, landscape of portrait) uiteraard afhankelijk van de oriëntatie van de afbeelding zelf.

XML-uitvoer

De optie 'xml-uitvoer' is beschikbaar bij geavanceerd zoeken.

Gecombineerde resultatenlijst- en detailweergave

Indien u kiest voor xml-uitvoer (keuzevakje 'xml' aanvinken) worden de resultaten gepresenteerd als xml-document met volledige records. Alle velden worden dan weergegeven.

Limiet zoekresultaat

Het maximale aantal resultaten in xml-uitvoer is 1000.

Sluit het Verborgen Museum