Zoeken

zoeken

34 beelden gevonden
geografie: Krabbepolder
direct naar pagina

1. 552_260209

Een kaart van de Oude Maas, betreffende de bocht bij de …

2. 554_10244

Luchtfoto van de Wilhelminahaven en Krabbepolder. …

3. 552_160037

Kaart van de doorgraving van Krabbegors en Krabbepolder.

4. 1187_1095

Luchtfoto van het heringerichte veer Wieldrecht - …

5. 552_406225

Dordrecht van 1000 meter omstreeks 1930.

6. 555_17750

Een K.L.M.-vliegtuig maakt wegens mist een noodlanding in …

7. 555_17044

De Dordtsche Kil bij het 's-Gravendeelse veer naar het …

8. 552_315985

Schade aan boerderij De Krabbe in de Krabbepolder door …

9. 552_3291037

De op 11 mei 1940 beschoten boerderij in de Krabbepolder.

10. 552_319846

Luchtfoto van de Lindtsedijk en de Schokhaven in …

11. 552_1198

Luchtfoto van de Krabbepolder met de Donker Duyvisweg. …

12. 552_720200

Gebr. Broere aan de Wieldrechtseweg en de Julianahaven. …

13. 552_321632

Luchtfoto van de opslagtanks van Gebr. Broere aan de …

14. 552_760172

Luchtfoto van de Dordtsche Kil. Linksboven tankopslag van …

15. 552_760146

Luchtfoto van Krabbegors (links) de Krabbegeul (midden) …

16. 552_760147

Luchtfoto van de Dordtsche Kil tussen de Krabbepolder …

17. 552_301451

Motorcrosswedstrijd t.g.v. de opening van het autocross …

18. 552_313118

Bouwkeet in een nog onbebouwde Krabbepolder. Het gebied …

19. 552_230562

Overzicht Krabbepolder, Krabbegors, Wilhelmina- en …

20. 552_304768

Bouwkeet in een nog onbebouwde Krabbepolder
direct naar pagina
Sluit het Verborgen Museum