Zoeken

zoeken

direct naar pagina

1. 552_403815

Stadhuisplein

2. 551_36271

Ontwerp voor een uurwerk, midden 18e eeuw. Een medaillon, …

3. 555_22958

Stadhuis aan het Stadhuisplein, gezien vanaf de …

4. 552_403808

Stadhuis-Lombardbrug 1776 Tekening J. Hoolaart

5. 552_403809

Stadhuis-Lombardbrug 1776 Tekening J. Hoolaart

6. 555_18569

Kruittoren even ten oosten van de Vriesebrug; afgebroken …

7. 551_75006-13

Gebouw de Boterbeurs naast de Botermarkt in de Wijnstraat

8. 555_16506

Kruittoren of Minnebroerstoren op de Vest aan de …

9. 552_760081

Kruittoren of Minnebroerstoren op de Vest aan de …

10. 552_315228

Het Kruithuis naast de Vriesebrug over de Spuihaven bij …

11. 552_308102

Interieur van Blauwpoortsplein 3, een hoekje van de …

12. 552_321533

Interieur van het huis Blauwpoortsplein 3. Links een …

13. 555_31287

De Samuel van Hoogstratensingel vanaf de hoek van de Sint …

14. 552_310598

Hoek van het Vlak en de Nieuwe Haven (links).

15. 555_12015

Gezicht op de Godfried Schalkensingel vanaf het park …

16. 555_12017

Gezicht op de Godfried Schalckensingel vanaf het park …

17. 552_315099

Het gebouw van de Spaarbank op de splitsing Bagijnhof - …

18. 555_12656

De Voorstraat vanaf de Visbrug in de richting van het …

19. 552_403509

Rechts villa Soekasari op de Godfried Schalckensingel …

20. 552_403508

Rechts villa Soekasari op de Godfried Schalckensingel …
direct naar pagina
Sluit het Verborgen Museum