Zoeken

Collectie G. Zalm

294 beelden gevonden
direct naar pagina

1. 1186_1201

Titelfoto uit de verzameling van G. Zalm.

2. 1186_1202

Titelfoto met het wapen van Dordrecht uit de verzameling …

3. 1186_1203

Een oorkonde uit 1252.

4. 1186_1204

Huwelijk in 1202 van de 15-jarige gravin Ada van Holland …

5. 1186_1205

Kaart van Zuid-Holland omstreeks 1300.

6. 1186_1206

Kaart van een Deel van Zuid-Holland, na de Sint …

7. 1186_1207

Impressie van de Sint Elisabethsvloed van 18 november …

8. 1186_1208

8 augustus 1418, het beleg van Dordrecht door Jan van …

9. 1186_1209

Oorkonde uit 1299 verband houdende met het Stapelrecht in …

10. 1186_1210

Schets van opgravingen van Huis te Merwede, vervaardigd …

11. 1186_1211

Ruïne van het Huis te Merwede

12. 1186_1212

Gebrandschilderd raam in de Grote Kerk, voorstellende de …

13. 1186_1213

Akte van het Groot Privilege met een reeks gunsten die …

14. 1186_1214

Gezicht op Dordrecht vanaf de Zwijndrechtse oever, …

15. 1186_1215

Dordrecht in 1544.

16. 1186_1216

Tekening van Dordrecht door Anthonie van Wijngaarden …

17. 1186_1217

Document met de besluiten die genomen zijn tijdens de …

18. 1186_1218

Tekening van het Hof door A. Schoenmaker, met zicht op de …

19. 1186_1219

De Nationale Synode, kerkvergadering van 13 november 1618 …

20. 1186_1220

Plattegrond van Dordrecht met de stadsuitbreidingen in …
direct naar pagina
Sluit het Verborgen Museum