Zoeken

Collectie H.J. Tollens

4.763 beelden gevonden
direct naar pagina

1. 556_1001

boerderij mogelijk aan de Haaswijkweg Oost, nabij de …

2. 556_1002

portret van M.W. Dijsselhof, lerares schoonschrijven en …

3. 556_1003

portret van burgemeester Van Doorn van Zwijndrecht

4. 556_1004

Boeddhabeeld

5. 556_1005

De huizen Museumstraat 14 en 16 aan de zuidoostzijde bij …

6. 556_1006

Varkenmarkt nrs. 45, 47-49

7. 556_1007

Wilhelminahaven met op de achtergrond de …

8. 556_1008

Wilhelminahaven met diverse schepen

9. 556_1009

Gang in het gemeenteziekenhuis aan de Bankastraat

10. 556_1010

Wijnstraat westzijde nrs. 51-61

11. 556_1011

Nieuwstraat zuidwestzijde nrs 33-35

12. 556_1012

Pakhuizen aan de Korte Kalkhaven met betonnen urinoir

13. 556_1013

Hoge Nieuwstraat nrs. 77-79 waarin het Vrij Entrepot, …

14. 556_1014

De 3 huizen aan de Groenmarkt ten zuidwesten van de …

15. 556_1015

Noordoostzijde van het Bagijnhof nrs. 30-36; nr.34 is …

16. 556_1016

Zuidwestzijde van de Vriesestraat gezien naar de …

17. 556_1017

Zuidwestzijde van de Kolfstraat gezien naar de Voorstraat …

18. 556_1018

Vriesebrug en Vrieseplein gezien vanaf de Vest naar het …

19. 556_1019

Zwembad in opgespoten terrein tussen Noordendijk en Vlij …

20. 556_1020

Opslagloods voor kunstmest etc. op de Handelskade
direct naar pagina
Sluit het Verborgen Museum