Zoeken

Personeel van de Coöperatieve Broodbakkerij Vooruit op de Varkenmarkt.

Afbeelding  552_405829

Collectie
Gemeentelijke Prentverzameling
Inventarisnummer
552_405829
Beschrijving
Personeel van de Coöperatieve Broodbakkerij Vooruit op de Varkenmarkt.
Gebouw / instelling
Coöperatieve Broodbakkerij Vooruit
Geografie
Dordrecht
Straat
Varkenmarkt
Datum of periode
01-01-1905  ‐  31-12-1909
Beeldtype
prentbriefkaart
Trefwoorden
(brood)bakkerijen bakkerskarren personeel / werknemers
 onthouden  vergeten      downloaden
toon op grote kaart
NB: De markering op de kaart wordt gegenereerd aan de hand van de beschikbare gegevens en kan afwijken van de werkelijke lokatie.

4 reacties Commentaar van bezoekers

Erica 3 jaar geleden
Dordrecht, 22 April. De brand op de Varkensmarkt. *** Zondagochtend is de Dordrechtsche koöperatieve broodbakkerij VOORUIT, Varkenmarkt 45, geheel afgebrand Ziedaar het bericht, dat Zondag als een loopend vuurtje zich door de stad verspreidde. Het drie verdiepingen hooge gebouw - een oud gebouw, van het ouderwetsche zeer soliede maaksel - ligt inderdaad geheel tegen den grond, alleen de sterk door het vuur geteisterde muren zijn blijven staan. Dat er geen persoonlijke ongelukken bij dezen zwaren brand zijn te betreuren geweest, mag wel een wonder nesten. Vlak naast het gebouw woont sergeant G. HARTSTRA, op de bovenwoning van pand 47. ’t Was misschien tegen 4 uur ’s ochtends, toen zijn vrouw, een voortdurend getik en geknap hoorend, zei: dat het wel leek te regenen. „Laat het regenen,” zei sergeant Hakstra zoo ongeveer, slaapdronken. Maar de vrouw was er niet gerust op. Zij hoort glaswerk breken. „Wordt toch eens wakker, hoor eens, de ruiten beginnen te vallen,” drong zij bij haar man aan. Deze luisterde nu eens aandachtig, verlaat het bed, schuift het raam en.... de vlam slaat hem tegen! Oogenblikkelijk redt hij de bij hem inwo nende oude moeder en de kinderen, die in een reeds geheel met rook gevulde slaapkamer sliepen, brengt zijn vrouw in veiligheid, wekt den aan de andere zijde naast het brandende perceel wonende schilder C. de AGE en de verdere buren en maakt alarm. Dat dit geschiedde was hoog tijd, want ook bij De Agé had het weinig gescheeld of de boven slapende kinderen waren door den ge- weldigen rook gestikt. Onafhankelijk hiervan, maar ongeveer tegelijkertijd werd het gezin van den heer K. Marang op de Knolhaven gewekt. Dit huis komt met den achterkant tegen de bakkerij aan. ’n Half uur te voren kwam de dochter wakker van de hoofdpijn, vermoedelijk door den rook. Zij stond op, keek naar buiten, doch bespeurde niets. Tegen 4 uur werd de zoon die vlak bij het brandende pand sliep wakker en zag den brand en juist op hetzelfde oogenblik werd er hard aan de schel getrokken door twee sigarenmakers, die in de Knolhaven aan het visschen waren en die dachten, dat er bij den heer Marang brand was, door den geweld-gen rook die boven het dak uitsleeg. De heer Marang trachtte nu in de huurt aan de politie te telefoneeren, maar de persoon bij wie hij aanklopte stond dit, naar ons werd meegedeeld, niet toe! De heer Marang begaf zich toen te voet naar de politte. ’t Zal ongeveer 5 uur zijn geweest, toen deze met haar slangenwagen verscheen. Zij kon echter niets tegen de geweldige vuurzee uitrichten. De brandweer moest opgescheld worden, maar doordien de boven het dak van het brandende perceel gespannen draden der elektrische geleiding naar de woning van de wekkers van den betrokken kring, gesmolten of gesprongen waren, duurde ’t vrij lang eer de spuiten opgekomen waren en naar behooren bediend konden worden. De spuiten kwamen over half zes en niet vóór zes uur werd er water gegeven, naar ons werd meegedeeld. Toen de drijvende stoomspuit arriveerde, was ’t niet ver van half zeven. Maar toen deze er was, kon het blusschingswerk ook met kracht aangepakt worden. De koöperatieve broodbakkerij brandde echter geheel en al uit. Een groote voorraad goederen werd een prooi der vlammen of door het vuur onbruikbaar; zoo o.a. 100 balen bloem, 1500 bossen spaanderen; een groote partij krenten, rozijnen, sukkade, enz. Een gedeelte van den inventaris, als de broodkarren en de boeken, werden gered. Het huis bewoond door de Agé werd kolossaal beschadigd. Het geheele dak verbrandde en ook de achtergevel werd door het vuur vernield. Ook beliep de Agé veel waterschade. Niet minder groot is die bij sergeant Hartstra. Het dak werd hier duchtig beschadigd, zoo ook de zijmuur en de gebinten. Van den inboedel is het meeste door het water bedorven. Bij den heer Marang is de waterschade eveneens enorm. De slangen werden ook daardoor en over het huis gelegd. Het achtergedeelte van het huis beliep brandschade. Brandschade beliep ook eenigszins de achterkant van het huis, bewoond door den heer SCHOTEL. Hoe de brand is aangekomen, ligt in het duister, De oven was Zaterdagmiddag 12 uren, halfeen al gedoofd. De bakkers zijn in den loop van den middag weggegaan. Wel is na dien tijd nog aan den oven gewerkt tot ’s avonds 10 uur, maar zonder dat daarbij vuur werd gebruikt; alleen een gaslicht van den oven was ter verlichting aangestoken geweest. Blijkbaar is de brand ook niet beneden aan- gekomen, maar vermoedelijk in het bovengedeelte van het pand. Dank zij de krachtige maatregelen vooral van den administrateur en den sekretaris der bakkerij, gaat de bediening zijn gewonen gang. De bakkerij is er n.l. in geslaagd twee bakkerijen te huren, waar het brood voor de koöperators wordt gebakken. Alle bij dezen brand betrokken personen en gebouwen zijn verzekerd. De schade der koöp. bakkerij is niet ten volle gedekt, wel wat het gebouw maar niet wat den goederenvoorraad aangaat, daar een aanzienlijke partij goederen was ingeslagen. *** De Zaanlandsche Brand Waarborgmaatschappij is hier de betrokken maatschappij. De heer de Agé is voor zijn inboedel verzekerd bij de Ned. Brandwaarborgmaatij. s-Gravenhage, de heer Hartstra voor zijn huis bij de Maatschappij Holland en voor zijn inboedel bij de Haagscbe Assurantie-Compagnie. Gisteren den geheelen dag werd water gegeven in de puinhoopen der bakkerij, die nu heden nog een vrij zwaren rook verspreiden. Het meel ligt er nog fel in te branden. Behalve de spuiten van den betrokken kring (A) gaven ook water de spuiten van krlng (D). De burgemeester was op het terrein van den brand reeds vroeg present. *** [De Dordrechtsche Courant, 1901-04-23]
meld misbruik
Erica 3 jaar geleden
Bouwaanvraag 292/1901 [afb. 297/410]: De ondergeteekenden W. Nooteboom gemagtigde van het Bestuur der Cooperatieve bakkerij VOORUIT eigenaar van het gebouw of erf, gelegen aan de Varkenmarkt no. -, wenschende de navolgende werken te verrichten, als: Het herbouwen van de afgebrande Bakkerij, en het vernieuwen der zolder met kap van het bestaande nevengebouw (17 Mei 1901) **** LINK https://www.regionaalarchiefdordrecht.nl/app/themes/regionaalarchiefdordrecht/maisi_ajax_proxy.php?mivast=46&mizig=210&miadt=46&miaet=185&micode=209&minr=5809362&milang=nl&misort=last_mod%7Cdesc&mizk_alle=209%201901&miview=viewer2
meld misbruik
Patrick Bosman 8 jaar geleden
De foto is van voor de verbouwing van 1911/12. Toen werd de linker gevel op de begane grond gewijzigd en het naastgelegen huis verbouwd (niet op deze foto zichtbaar). Vanaf 1916 wordt het complex gebruikt door de NV Littooy's Koek-, Banket- en Caramelfabriek.
meld misbruik
Ruud Aantjes 11 jaar geleden
Volgens de verschillende adresboeken die ik er opnageslagen heb, van 1901 tm 1916, was de Coöperatieve bakkerij "Vooruit" gevestigd op de Varkenmarkt, op nummer 45 was de Bakkerij en nummer 47 was het kantoor en pakhuis gevestigd, op nummer 47 rood woonde de directeur van de “Vooruit” Dhr J.H. Reinhardt, waarschijnlijk kijken zijn vrouw en kinderen vanuit het raam naar de fotograaf.
In het adresboek van 1916 vinden we de bakkerij terug in de Christiaan de Wetstraat 2
meld misbruik
Uw commentaar bij dit beeld

commentaar wordt direct op de site getoond

Neem het woord (6 letters) uit het plaatje over in het invulveld. Onleesbaar? Klik op het plaatje.
Sluit het Verborgen Museum