Zoeken

Bagijnhof tussen 1849 en 1898. Rechts op de hoek van de Johan de Wittstraat het …

Afbeelding  552_400075

Collectie
Gemeentelijke Prentverzameling
Inventarisnummer
552_400075
Beschrijving
Bagijnhof tussen 1849 en 1898. Rechts op de hoek van de Johan de Wittstraat het Bestedelingenhuis en daarnaast het Oudevrouwenhuis. Links molen De Maagd in de Cornelis de Wittstraat.
Gebouw / instelling
Bestedelingenhuis Molen De Maagd Nutsspaarbank Oudevrouwenhuis
Geografie
Dordrecht
Straat
Bagijnhof Johan de Wittstraat
Datum of periode
01-01-1849  ‐  31-12-1898
Beeldtype
prentbriefkaart
Trefwoorden
bankgebouwen bejaardentehuizen lantaarns / straatverlichting molens stratenmakers
 onthouden  vergeten      downloaden

2 reacties Commentaar van bezoekers

Af 4 uur geleden
Na vergroting steekt er een groot gebouw boven de bank uit. Waar zou dat nu staan ?
meld misbruik
Ton Waalboer 18 uur geleden
Sowieso is deze prentbriefkaart van na 1875.
"De Spaarbank der Maatschappij tot Nut van het Algemeen werd opgericht 5 Mei 1818. Lang werden de vergaderingen gehouden in een der gebouwen in de Wijnstraat tegenover de Wijnbrug. De bloei dezer inrichting deed de behoefte aan een beter gebouw ontstaan, dat in 1875 aan het Bagijnhof verrees, en dat deel der stad tot een sieraad strekt. In de reglementen en verslagen dier instelling kan men verder de meeste bijzonderheden vinden, waarheen wij verwijzen." <<Dordrechtsche Courant, 1894-03-06>> "Dezer dagen is bet nieuwe Hervormde Bestedelingenhuis aan bet publiek ter bezigtiging gesteld en eerlang zal het geopend worden voor het doel, waartoe het werd gesticht. In eenvoudigen stijl en op een minder gunstig terrein gebouwd, levert het van binnen een aantal ruime en luchtige lokalen op voor dag-en nachtverblijf, verpleging van zieken, reiniging en verpozing, terwijl nog een aantal kleine vertrekken aanwezig zijn, waarin minder behoeftigen, die afgezonderd wenschen te leven, voor eene geringe wekelijksche bijdrage, zich kunnen besteden. Bejaarde behoeftigen, wier lot lang zóó treurig was, dat den menscbenvriend het hart bij de beschouwing bloedde, gaan thans eene betere toekomst te gemoet. Hun is voortaan nog een kalm einde van een vaak zorgvol en moeijelijk leven weggelegd. In plaats van morsige spelonken, waarin doorgaans de bedeelden der diakoniën hunne dagen moesten eindigen, gemengd onder menschen even armoedig als zij, zullen zij voortaan eene ruime warme huisvesting, zindelijke kleeding, gezonde voeding en zorgvuldige oppassing deelachtig worden, en zal tevens gearbeid worden om door toespraak en godsdienstig onderwijs hen tegen hun naderend einde voor te bereiden. Eere zjj den menschen vrienden, wier bijdragen deze stichting hebben mogelijk gemaakt. Maar eere zij ook den bouwmeester H. Boet, die een zoo ruim, hecht en doelmatig gebouw heeft weten daar te stellen, met middelen die daarvoor aan anderen niet toereikend schenen. <<Dordrechtsche Courant, 1849-10-30>> Het Herv. Bestedelingenhuis werd op 1 november 1849 met 40 oude mannen en 54 oude vrouwen in gebruik genomen.
meld misbruik
Uw commentaar bij dit beeld

commentaar wordt direct op de site getoond

Neem het woord (6 letters) uit het plaatje over in het invulveld. Onleesbaar? Klik op het plaatje.
Sluit het Verborgen Museum