Zoeken

Merwede.

Afbeelding  554_35945

Collectie
Collectie H. Boshoven
Inventarisnummer
554_35945
Beschrijving
Merwede.
Datum of periode
01-01-1962  ‐  31-01-1962
 onthouden  vergeten      downloaden

3 reacties Commentaar van bezoekers

Ton Waalboer 5 maanden geleden
Op veel foto's van Aviolanda zie je die drie betonnen hellingen zonder dat daar iets over wordt vermeld.
Hier zie je ze ook links op de foto, althans de uiteinden ervan. Ik ben even gaan zoeken en vond een artikel in de Dordtsche Courant van 27-6-1927 die daar iets over te melden heeft. =================================================================== DE AVIOLANDA =================================================================== Er Is Sprake Van Dat De Fabriek Uit Papendrecht Verdwijnt =================================================================== Er is sprake dat deze te Papendrecht gevestigde fabriek naar elders zal worden overgebracht, aldus schrijft men aan de N.R.Ct In 1919 gaf het gemeentebestuur van Dordrecht aan de N.V. Scheepswerf voorheen Wed. A, C. van Duyvendijk te Papendrecht voor 50 jaar recht van erfpacht op het z.g.n. Eiland naast den Veerdam te Papendrecht, groot ruim 6 H.A. De N.V. deed het terrein opspuiten, wat drie ton kostte, en bouwde er een modern ingerichte scheepswerf met drie betonnen hellingen en machinefabrieken. Daarmee waren in dien duren tijd enkele millioenen gemoeid. Het bedrijf, waarin de bekende reeder, de heer A. van Driel te Rotterdam, groot aandeel had, is nooit in werking gestelden heeft jaren renteloos gelegen. Van Februari 1927 tot en met 31 December 1928 werd het complex in zijn geheel verhuurd aan de Mij. voor vliegtuigbouw Aviolanda, waarvan de heer H. A. Burgerhout te Rotterdam, president-Commissaris is. Het is bekend, dat deze maatschappij enkele zeer groote opdrachten van onze Regeering voor de levering van watervliegtuigen voor Indië heeft uitgevoerd en nog uitvoert. Midden in de uitvoering van zulk een order liep de termijn van huur af. Hij werd door betaling van een hoogeren prijs met één jaar verlengd en eindigt dus 31 December a.s. opnieuw. Met het oog op het accepteeren van nieuwe opdrachten wenscht de heer Burgerhout echter niet langer te huren, teneinde niet voortdurend tijdens de afwerking van orders gedwongen te zijn tot wederinhuren. Daarom zijn onderhandelingen aangeknoopt over aankoop. De heer Van Driel is bereid, terrein en opstallen te verkoopen, doch moet om dit te kunnen doen, eerst den eigendom over den grond hebben. Hij heeft zich daartoe tot B. en W. gewend. Deze willen afstand doen van den grond tegen de gekapitaliseerde waarde van den canon, wat een bedrag van ruim twee ton bedraagt. Dit bedrag alleen voor den grond acht de heer Burgerhout te hoog in verband met den verderen aankoop van de opstallen, zoodat hij er ernstig over denkt, de fabriek te verplaatsen; hij heeft elders nog terreinen (o.m. een van ruim 4 H.A. aan groot vaarwater) te zijner vrije beschikking. De verplaatsing van de fabriek zou voor Papendrecht een aanmerkelijk verlies zijn en ook voor Dordrecht. In 1928 toch werkten 134 personen uit Papendrecht en 128 uit Dordrecht op de fabriek. De oeconomische schade, die de gemeente Dordrecht zou lijden, indien Aviolanda werkelijk elders gevestigd werd, is niet onbeduidend. Noemen we slechts veergelden en electrischen stroom rechtstreeks voor de stad en vele groote leveranties van en inkoopen bij Dordtsche neringdoenden. Natuurlijk is het gemeentebestuur niet blind voor deze oeconomische voordeelen. Het heeft dan ook de aandacht op de industrieterreinen aan de Staart gevestigd, doch de heer Burgerhout is niet getreden in dit aanbod; De heer Van Driel meent, dat men, als er van den koop iets wil komen, men rekening zal moeten houden met de ruim f 110.000 die Dordt in de jongste 10 jaren reeds aan erfpacht heeft ontvangen voor een terrein, waarvan hij alle kosten van opspuiting enz. heeft gedragen. De betaalde erfpachtsom wil hij in den koopprijs verdisconteerd zien. Dordt daar en tegen kan rustig de ontwikkeling van de onderhandelingen afwachten, daar het nog gedurende 40 jaren ruim f 11.000 per jaar aan erfpacht te ontvangen heeft. Tegen Zaterdag a.s. is een deel van het personeel der fabriek ontslag aangezegd, en de volgende zaterdagen wordt de inkrimping voortgezet.
meld misbruik
Ad 5 maanden geleden
Mooi gevonden Ton. De twee schuren, een paar bomen en zelfs een stripje muur van het grote pand is op 552_801849 te zien.
meld misbruik
Ton Waalboer 5 maanden geleden
Foto is genomen vanaf de pont die aan Papendrechtse zijde ligt aangemeerd.
Kijkrichting is Aviolanda. De nissenhut met de drie lichtstraten overdwars zie je als een witte, maar toch herkenbare vlek terug op 552_801849.
meld misbruik
Uw commentaar bij dit beeld

commentaar wordt direct op de site getoond

Neem het woord (6 letters) uit het plaatje over in het invulveld. Onleesbaar? Klik op het plaatje.
Sluit het Verborgen Museum