Zoeken

(geen beschrijving)

Afbeelding  199_1117

Collectie
Collectie Firma Penn & Bauduin
Inventarisnummer
199_1117
 onthouden  vergeten      downloaden

3 reacties Commentaar van bezoekers

Ad 3 maanden geleden
Ton, ik was weer eens te happig. Mooi gecorrigeerd hoor.
meld misbruik
Ton Waalboer 3 maanden geleden
Van rechts naar links:
=================================================================== In het pand met de puntgevel, Visstraat 19 / D 761, woonden de ouders van de bekende fotograaf Henricus Johannes (Henk) Tollens, namelijk Carolus Henricus Tollens, kopergieter en Hendrina Wilhelmina Tollens-Stoffels. =================================================================== In het daarop volgende pand naar links, Visstraat 21/ D 762, had je de kroeg en logement van J. Rhijnders & M. Rhijnders-de Klerk. =================================================================== In de krant van 4-10-1864, waarin het als volgt te koop werd aangeboden: "Een GEBOUW en ERF, gebezigd wordende tot Pakhuis, aan de Vischstraat, geteekend D 762, kad. H 1866. — Te aanvaarden bij de betaling van den koopprijs." =================================================================== En dan zie ik in de krant van 29-10-1864: "Een GEBOUW en ERF, (Pakhuis) Vischstraat, D 762. In trekgeld f 770, aan A. van Kamen. Verkocht voor f 860, aan P. Tabbers" Petrus Tabbers is stukadoor. =================================================================== In januari 1882 werd het wederom te koop aangeboden; Een HUIS en ERF aan de Vischstraat, tegenover het postkantoor en alzoo op een gunstigen stand voor winkelaffaire, get. D 762, Kad. Sectie H n°. 1866, groot 82 Centiaren. Bevattende, beneden: Voor— en Achterkamer, Alcoof, Keu- ken met Aanregtbank, Schoorsteen en Privaat, Plaats met Afdak, Pomp en Kolenhok, water en vorstvrijen Kelder, en boven: Voor- en Achterkamer, Alcoof, Keuken met Aanregt- bank, stookplaats en Privaat en Zolder. Zijnde alle Kamers behangen en van gestukadoord plafond, Stookplaats, Kasten, Bedsteden en andere gemakken ruim voorzien. Te aanvaarden bij de betaling der kooppenningen. Te bezigtigen met consentbiljet van voorn. Notaris 23, 24, 30 en 31 Januarij 1882 van ’s middags 12 tot ’s namiddags 3 uur. =================================================================== In augustus 1886 gaat het pand weer in de verkoop; “te Dordrecht, aan de Vischstraat n°. 21, tegenover het Postkantoor, en alzoo op een gunstigen stand voor Winkelaffaire, Kad. Sectie H n°. 1866, groot 82 Centiaren. Bevattende beneden : behangen V oorkamer met gestucadoord plafond en Stookplaats, behangen en geplafonneerd Alcoof met twee Kasten, behangen Achterkamer met gestucadoord plafond, Keuken met Aanregtbank, Schoorsteen en Privaat, Plaats met afdak, Pomp en Kolenhok, en water- en vorstvrijen Kelder, en boven : behangen Voorkamer met gestucadoord plafond, Stookplaats en twee Kasten, Alcoof met Bedstede, behangen Achterkamer met gestucadoord plafond en Kast, Keuken met Stookplaats, Gootsteen, Aanregtbank, Bedstede, twee Kasten en Privaat, en Zolder. Dit pand is aangesloten aan de Hoogdrukwaterleiding. Te aanvaarden bij de betaling der kooppenningen, Grondlasten 1886 f 19,44. Te bezigtigen met Consentbiljet van voorn. Notaris,2, 3, 9 en 10 augustus 1886 van ’s namidd. 2 tot 5 uur.” =================================================================== In de gemeenteraadsvergadering van 25-8-1886 werd besloten H. Boonstoppel, koper van twee panden aan de Visstraat een vergoeding van f 400,00 te verlenen voor het terugtrekken van die panden bij verbouwing binnen de rooilijn. De panden 19, 21 en 23 moesten aan de nieuwe roolijn gaan voldoen wat betekende dat ze naar achteren moesten, gelijk aan het verkooplokaal. =================================================================== Boonstoppel is op dat moment nog naast het in 1870 gebouwde postkantoor gevestigd wat op de hoek Visstraat / Korte Breestraat stond en waar kort daarvoor nog het Gasthuis stond. Boonstoppel zat op de andere hoek van de Korte Breestraat aan het Bagijnhof nr.2. Zie 552_319543 en let op de constructie op het dak bedoeld voor de lichtinval voor zijn studio/atelier. Het atelier werd na zijn vertrek naar de overkant, Visstraat 21, door een concullega snel weer ingenomen. =================================================================== Welke twee panden Boonstoppel gekocht zou hebben weet ik niet. In ieder geval wél Visstraat 21. Van de panden 19 en 21 werden de gevels verbouwd en gelijk getrokken tot één geheel. Nr. 19 blijft bezit van Tollens maar wordt gehuurd door B. van Randwijk, kapper en barbier. =================================================================== In de krant van 23 november 1886 laat Hendrik Boonstoppel middels een advertentie weten dat hij “eerstdaags zijn nieuw gebouwd Atelier, aan de overzijde naast het Verkooplokaal, regt over het Postkantoor, zal OPENEN. Beleefd verzoekende poscering een weinig uit te stellen, daar hij voornemens is, een fijne collectie antieke en moderne meubelen, fonds enz. (ten dienste van het publiek) aan te schaffen. De opening van het nieuwe Atelier zal nader worden bericht.” =================================================================== 12-12-1886 adverteert Boonstoppel met de aankondiging dat zijn nieuwe atelier geopend is. Zie 551_36016. =================================================================== Vlak voor de eeuwwisseling houd Hendrik het voor gezien hier in Dordrecht en vertrekt naar Arnhem en ik moet maar aannemen dat hij het pand aan Henk Tollens verkoopt, want die verkoopt namelijk beide panden, 19 en 21, in 1917 aan Johannes Franciscus Albertus Busch voor ƒ 19.000, met de nota van de notaris. =================================================================== In het daarop volgende (hoek)pand Visstraat 23 / D 763, het meest zuidwestelijke pand aan de Visstraat en hier gefotografeerd door Hendrik Boonstoppel vanuit zijn toenmalig atelier aan het Bagijnhof 2, kom ik P. van der Krap tegen, welke handelt in fruit en vis, de laatste bewoner van dit pand, die na de onbewoonbaarverklaring vertrekt naar de Lange Breestraat 30 en zijn handel puur alleen dan naar de vis verlegd. =================================================================== In een vergadering van de gemeenteraad in januari 1887 werd de aankoop van het pand op nr. 23 besproken en akkoord bevonden. =================================================================== Vanaf 10 april 1887 werden er advertenties geplaatst waar d.m.v. een openbare verkoping het pand als volgt te koop werd aangeboden: =================================================================== “N0. 2. Een HUIS aan de Vischstraat, op den hoek der Lange Breedstraat, get. 23, om af te breken, en zooveel van den grond als binnen de vanwege de gemeente Dordrecht aangewezen rooilijnen aan de Vischstraat en Lange Breedstraat ligt; zijnde voorscheven perceel Kadastraal bekend Sectie H, No. 125, groot 43 c. Dadelijk te aanvaarden. Grondlasten 1887 f 9,28. =================================================================== Vreemd dan toch dat ik dan in de krant van 4-9-1887 het volgende lees: “<knip> Verzoekschrift, met bijlagen van R. SCHUDI, om vergunning tot oprichting van eene Sigarendrogerij in het pand de Vischstraat n°. 23 alhier, Kadaster Sectie n°. 126 en 125 ged. <knip>” =================================================================== Totdat je beseft dat het pand dan inderdaad in 1887 afgebroken moet zijn en dhr. Schudi er een nieuw pand liet bouwen wat je b.v. op 555_10063 in volle glorie naast de twee door H. Boonstoppel en Tollens samengevoegde panden ziet staat die op hun beurt aansluiting hebben op het verkooplokaal van Mak. =================================================================== Schudi was een sigarenfabrikant die woonachtig was aan de Matthijs Balenstraat 9 (AB1887). =================================================================== 26-9-1887 werd die vergunning door B&W verleend en kwam het nieuwe pand gereed. Zie 552_404261, 552_100423. =================================================================== Uiteindelijk verkoopt Rudolf Schudi nr. 23 in 1917 aan Johannes Franciscus Busch voor ƒ 20.000. Zie 552_318003. =================================================================== Direct ter linkerzijde van dit hoekpand, wat verder naar achteren aan een marktplein, lag Moordhoek waaraan nog 3 panden stonden. Ter verbreding van de Lange Breestraat en het vaststellen van nieuwe rooilijnen werden die ook al eerder afgebroken. Het plein ontleend de naam “Moordhoek” aan een gebeurtenis op 12 januari 1048. Dordrecht werd door Graaf Dirk IV met behulp van Gerard van Putten heroverd van de bisschoppen van Keulen en Luik, in Verbond met de kerkvoogden van Utrecht en van Metz en van Egbert, markgraaf van Brandenburg. Dit gevecht had voornamelijk plaats op het marktplein aan de Breedstraat, sindsdien “Moordhoek" genoemd. =================================================================== Zie 551_35228, 552_101193 en 551_35229. =================================================================== In de gemeenteraadsvergadering van 15-8-1871 werd besloten de onlangs aangekochte woningen in de Moordhoek sectie H, nummers 130, 131 en 132 af te breken. =================================================================== Het bovenstaande is ook van toepassing op 555_21708.
meld misbruik
Ad 3 maanden geleden
Huis de Pauw vóór uitbreiding en restauratie. Hoek Wijnbrug/Voorstraat.
meld misbruik
Uw commentaar bij dit beeld

commentaar wordt direct op de site getoond

Neem het woord (6 letters) uit het plaatje over in het invulveld. Onleesbaar? Klik op het plaatje.
Sluit het Verborgen Museum