Zoeken

De Krabbepolder (links) en Krabbegors vanuit de Zeehaven over het Malle Gat naar de …

Afbeelding  555_16150

Collectie
Collectie W. Meijers
Inventarisnummer
555_16150
Beschrijving
De Krabbepolder (links) en Krabbegors vanuit de Zeehaven over het Malle Gat naar de oude Maas, richting het westen.
Geografie
Dordrecht Duivelseiland / Krabbegors Krabbe Mallegat Oude Maas
Trefwoorden
baggerwerken luchtfoto's rivieren
 onthouden  vergeten      downloaden

2 reacties Commentaar van bezoekers

Ton Waalboer 2 jaar geleden
Het doorgraven van de Krabbegors van de Krabbepolder tot vorming van de vaargeul de Krabbegeul werd in januari 1928 aan N.V. Nijmeegsche Bagger- en Aannemersbedrijf voor fl 534.000,00 opgedragen.
Zie 552_160037. Dit bedrijf heeft bij de uitvoering van dit werk (bestek no. 293, dienst 1921-1928) aanzienlijke schade geleden, voornamelijk ten gevolge van het ontstaan van verzakkingen en verschuivingen in de dijken van de Krabbepolder en in de kaden van de loswallen, overschrijding van gebaggerde hoeveelheden, de aanwezigheid van hout in de bodem, alsmede door storm. Na overleg met de Alg. Rekenkamer werd een vergoeding van fl 125.000,00 toegekend aan het bedrijf. (aug./1932).
meld misbruik
Ton Waalboer 4 jaar geleden
In 1896 stelde de regering een staatscommissie in om te onderzoeken wat de beste waterweg van Dordrecht naar zee zou zijn. Die weg werd namelijk steeds moeilijker voor de steeds groter wordende schepen.
De commissie kwam met verschillende oplossingen maar de weg 'Hoek van Holland /Oude Maas' had de voorkeur. Ongeveer tegelijkertijd werd er in de tweede kamer een motie/Gijn aangenomen wat er in voorzag dat de bestaande route naar zee, Dordtse Kil, het Hollands Diep, het Haringvliet en het Goereese Gat, te verbeteren. Dit is dan ook de reden dat de havenmond van de Wilhelminahaven richting het zuiden/Dordtse Kil, werd uitgegraven. Echter in 1917 diende minister Lely een wetsontwerp in waarin de voorkeur van de staatscommissie leidend was. De Oude Maas was een zeer onregelmatige rivier met sterk wisselende dieptes. Men wilde graag dat schepen met een diepgang van zo'n 7,5 - 8 mtr. Dordrecht konden bereiken. In 1925 is men met die klus begonnen. Het graven van de Krabbegeul maakte geen onderdeel uit van die wet, maar dat werk werd wel aan de werkzaamheden toegevoegd. Want reeds voordat deze werken werden opgestart, had Dordrecht zijn zeehaven aan het Malle Gat al gegraven (1918 gereed) en lag hij met zijn monding falikaal de verkeerde kant op. Pas in 1926 werd er krediet verleend voor de bouw van een havenoutillage (552_100077) . Men voorzag dat de grootste schepen de scherpe draai niet zouden kunnen maken en besloten de Krabbegeul te graven welke in 1929 gereed kwam. De grote schepen zouden nu, komende van de Oude Maas, wat relaxter voor de monding van de zeehaven uitkomen. De oorspronkelijke zuidelijke oever t.h.v. de Krabbegeul is hier op de foto nog aanwezig terwijl er 2 baggermolens nog volop in bedrijf zijn. De totale kosten werden in 1918 geraamd op 4 miljoen gulden. Dat werden er 5, mede door het onvoorziene Krabbegeul-verhaal wat een half miljoen gulden heeft gekost. Eenmaal in gebruik genomen bleek de Krabbegeul tamelijk snel te verzanden, wat in de opvolgende jaren voor hoge kosten t.b.v. extra baggerwerk heeft geleid. Hoe dat vandaag de dag is weet ik niet. De door de Krabbegeul opgesplitste Krabbepolder werd niet zoals bekend, opgesplitst in Krabbepolder-Noord en Krabbepolder-Zuid, maar men besloot het grootste zuidelijke deel Krabbepolder en het kleinste noordelijke deel, Krabbegors te noemen. De foto zal in 1928 - 1929 gemaakt zijn.
meld misbruik
Uw commentaar bij dit beeld

commentaar wordt direct op de site getoond

Neem het woord (6 letters) uit het plaatje over in het invulveld. Onleesbaar? Klik op het plaatje.
Sluit het Verborgen Museum