Zoeken

Demonstratie met oud materieel van de brandweer op het Sportpark aan de Reeweg.

Afbeelding  552_309410

Collectie
Gemeentelijke Prentverzameling
Inventarisnummer
552_309410
Beschrijving
Demonstratie met oud materieel van de brandweer op het Sportpark aan de Reeweg.
Gebouw / instelling
Brandweer Sportpark Reeweg
Geografie
Dordrecht
Straat
Reeweg Oost
Datum of periode
30-12-1930  ‐  31-12-1939
Trefwoorden
brandweer demonstraties sportterreinen
 onthouden  vergeten      downloaden
toon op grote kaart
NB: De markering op de kaart wordt gegenereerd aan de hand van de beschikbare gegevens en kan afwijken van de werkelijke lokatie.

1 reactie Commentaar van bezoekers

Ton Waalboer 1 jaar geleden
Oud materieel? In die dagen waarschijnlijk het nieuwste van het nieuwste! :)
=================================================================== Brandweerdemonstraties. =================================================================== In het Sportpark. =================================================================== Brandweer! ’n Luid bellende auto, met gehelmde en gewapende mannen, ladders, koperen kranen, opgerolde slangen: haast, actie, doelbewust handelen. Zwermen fietsers er achter, van de weeromstuit meerinkelend met een fietsbel, meehollende straatjongens: waar zou ’t wezen? Brand en brandweer ... de attractie voor den Hollander, nieuwsgierig, belust op relletjes. In het Sportpark bedrijvigheid, gejacht, gehaast, kalm bevelende hoofdlieden, kronkelende slangen, je begrijpt niet dat die dingen nooit in den knoop zitten, koperen flitsen van trompen, spuit- en sluitstukken, ratelende haspelwagens — geroep om water — en daar, ’n opluchting, verkoelend spuiten de malsche stralen omhoog, gemikt door een hoepel, hoog in de lucht, een regenboog tooverend in een wazige sluier van fijne druppeltjes. In ploegen werd er gedemonstreerd, ‚geoefend eigenlijk, want hoofdzakelijk voor de oefening waren deze demonstraties op touw gezet-„Alles greep in elkaar ieder wist zijn post, zijn eigen afgepaste taak. Achtereenvolgens betraden alle ploegen het strijdperk, om met elkaar in vreedzamen kamp te wedijveren: De groote slangen, (haspelwagen) kring C (hoofdman de Weerdt) behaalde den eersten prijs met een tijd van 2 minuten 16 ½ seconde, en een puntenaantal van 15.43½. De groote slangenwagen van kring E, commandant Vermeer, behaalde den tweeden prijs met 2 min. 26 sec. en een puntenaantal van 13.34. Van de kleine slangenwagens behaalde die van kring F (commandant Hoefnagel) den eersten prijs met een tijd van 1 min. 10½ sec. en 14.49½ punt. De slangenwagen van kring D, (commandant van der Plank) kreeg den tweeden prijs, met 1 min. 14½ sec. en 14.45½ punt. De Laffly, met twee ploegen van vrijwilligers, behaalde met de ploeg, bestaande uit de heeren Baart, Vos, Pelt, Kloet en van der Linden, den eersten prijs, met een tijd van 2 min. 22½ sec. en 15.37½ punt. Dezelfde Laffly met een anderen ploeg, bestaande uit de heeren Visser, de Bruin, Stek, ’s Gravendeel en J. Vos, maakte een veel korteren tijd (2 min. 19¼ sec), doch behaalde door verkeerd handelen slechts 9.40 8/10 punt. Na deze demonstraties werden enkele sprongen in het springzeil gedemonstreerd, iets waarvoor van de zijde der springers en van het publiek groote belangstelling bestond. Als laatste demonstratie werkten de „Laffly", de „Magirus", de Stoomspuit, de sproeiwagen en de brandwagen van Krispijn gezamenlijk. 10 stralen, eerst wat modderig, spoten op volle kracht. Een interessant gezicht! De beste tijd werd gemaakt door den Sproeiwagen, met de heeren Koch, Grootendorst, de Rooy en Waardenburg. In een tijd van 1 minuut en 5 seconden gaf deze spuit reeds water. Keurig! 8.55 punten en dus den eersten prijs werd hiermede behaald. De Laffly was tweede met een tijd van 1 minuut 21 seconden. De manschappen waren de heeren Baart, Bezemer, Polak, Vollaard en Barends. Van de andere spuiten werden geen tijden opgenomen, doch naar onze meening verschilden deze niet veel met die van de eerste en tweede prijswinners. Van de zijde der overheid was veel belangstelling, de heer P. L. de Gaay Fortman en diens echtgenoote betuigden den generaal brandmeester P. de Graaf hun tevredenheid over het vlotte verloop der demonstraties. Verscheidene gemeenteraadsleden, het Sportparkbestuur —en anderen gaven door hun aanwezigheid blijken van hun belangstelling. Allen waren zeer tevreden over deze uitmuntend geslaagde en interessante demonstratie. =================================================================== Aldus de Dordrechtsche Courant van 14-7-1928.
meld misbruik
Uw commentaar bij dit beeld

commentaar wordt direct op de site getoond

Neem het woord (6 letters) uit het plaatje over in het invulveld. Onleesbaar? Klik op het plaatje.
Sluit het Verborgen Museum