Chemicaliënhandel Bisschop aan de Hooikade.

Afbeelding  552_309594

Collectie
Gemeentelijke Prentverzameling
Inventarisnummer
552_309594
Beschrijving
Chemicaliënhandel Bisschop aan de Hooikade.
Gebouw / instelling
Fa. Bisschop
Geografie
Dordrecht
Straat
Hooikade
Datum of periode
01-01-1928  ‐  31-12-1932
Trefwoorden
chemische industrie
toon op grote kaart
Goed om te weten: de plek kan afwijken van de werkelijke locatie (hij wordt automatisch gegenereerd).

4 reacties Commentaar van bezoekers

Ton Waalboer 4 jaar geleden
HINDERWET
BURGEMEESTER en WETHOUDERS van DORDRECHT, gelet op artikel 8 der bovenvermelde Wet („Staatsblad” nr. 222 van 1896), doen te weten : dat vergunning is verleend: aan de firma M. BERNINI & C0. alhier tot het oprichten van eene succadefabriek‚ welke zal worden gedreven door een gasmotor van 4 P.K., in het pand aan de Korte Engelburgerkade Nr. 3 (kadaster Sectie F Nr. 1154). Dordrecht, 12 Augustus 1909. Burgemeester en Wethouders voornoemd. De Secretaris, D. VAN HOUTEN J zn. H. J. WICHERS =================================================================== Het bericht van de Kamer van Koophandel en Fabrieken in de krant van 18-2-1910 wees er al op, maar nu blijkt ook dat de fabriek niet langer meer alleen op nummer 1 zat, maar nu met deze uitbreiding óók op nummer 3 wat op 552_761109 goed zichtbaar is (de dubbele deur links achteraan) maar er vandaag, net als het pand aan de Hooikade, anders uitziet. =================================================================== Nog een bericht van de Kamer van Koophandel en Fabrieken in de krant van 27-2-1911: =================================================================== De Sucadefabriek van de firma Bernini & C0. is in 1910 iets vooruitgegaan. Zij heeft zich in verbinding gesteld met eenige buitenlandsche huizen en stelde voor Duitschland en voor Zweden en Noorwegen agenten aan. Ook in Holland zijn eenige nieuwe huizen als clientèle gewonnen. Zij fabriceerde verder geglaceerde ananas en gekristalliseerde gember, in welke artikelen zij eenige zaken deed. In 1911 begint de export van sucade en zal de firma trachten voor de nieuwe artikelen een afzetgebied te vinden. =================================================================== De vennoot Lumini woonde aan de Varkenmarkt 36rd wat inmiddels is gesloopt.
meld misbruik
Ton Waalboer 4 jaar geleden
De exacte datum van oprichting was 1 november 1908 wat de navolgende advertentie uit de krant van 9-12-1908 als volg aangeeft:
=================================================================== "Bij akte op den 7 December 1908 voor den Notaris O. W. P. VAN TUSSENBROEK te Dordrecht verleden is tuschen de onderteekenden LOUIS VAN DE VELDE, MARIO BERNINI en GUILLAUME LUMINI‚ kooplieden en fabrikanten, wonende te Dordrecht, aangegaan eene Vennootschap, ten doel hebbende het Confijten van Vruchten en den handel daarin onder de Firma BERNINI & Co. De Vennootschap is gevestigd te Dordrecht. Zij is aangevangen den 1 November 1908 en is aangegaan voor den tijd van tien jaren, zoodat zij eindigt den 31 October 1918. Zij wordt echter telkens met vijf jaren verlengd, wanneer niet zes maanden vóór het eindigen der Vennootschap een der Vennooten aan de overige Vennooten schriftelijke opzegging heeft gedaan. Elk der Vennooten heeft onafhankelijk van de anderen de bevoegdheid tot teekening der Firma, in alle zaken, de Vennootschap rechtstreeks betreffende, echter wordt voor het trekken, accepteeren en domicilieeren van wissels en ander handelspapier, altijd de handteekening van twee der Vennooten vereischt, waartoe de handteekening van den Vennoot LOUIS VAN DE VELDE altijd verplicht is. Tot het doen van aankoopen de som van f 500,— teboven gaande, wordt de goedkeuring van den Vennoot LOUIS VAN DE VELDE vereischt. L. VAN DE VELDE. M. BERNINI. G. LUMINI." =================================================================== Mario Bernini, suikerbakker, geboren te Bastia (Corsica) kwam in september 1908 vanuit Livorno tegelijkertijd met zijn toekomstige compagnon Evarirto Chiamato Guglielma Lumini (suikerbakker) het land in en hadden bij de aangifte beiden hetzelfde woonadres, namelijk Hoge Nieuwstraat (oud) nummer 31 =================================================================== De sucadefabriek was in feite aan de Korte Engelenburgerkade nummer 1 en is de ingang al heel dicht gemetseld maar nog zichtbaar op 551_70352 (poortje in de hoek) en op 552_761109 al niet meer te zien. De lichte plekken in de gevels kunnen een aanwijzing voor nieuw metselwerk zijn maar ook van een lekker zonnetje :) =================================================================== Het kantoor was wél aan de hooikade, op nummer 1 rood, boven dus. Het beste beeld van de oude situatie is denk ik alleen te zien in een panoramafoto. DE blikvanger was natuurlijk de vlak naast gelegen Catharijnepoort van 1652 en in dat oude ijzerpakhuis, waar boven wat ruimtes werden verhuurd had niemand interesse. =================================================================== De Kamer van Koophandel en Fabrieken bericht kort in de krant van 12-3-1909: "De hier in 1908 gevestigde Sucadefabriek van de firma Bernini & Co. heeft de campagne pas in den aanvang van 1909 geopend." =================================================================== Het jaar erop, weer een bericht in de krant van 18-2-1910 van dezelfde bron: =================================================================== "De hier in 1908 gevestigde Sucadefabriek van de firma Bernini & C0. maakte verleden jaar haar entrée met het artikel geconfijte Sucade en Citroenen, welke voor haar zéér bevredigend was. Haar omzet is dan ook gestegen tot circa 200.000 K.G. Het artikel was door slechte jaargetijden in prijs stijgende, waardoor zij niet ongunstig gewerkt heeft, daar zij door voorkoopen gedekt was. Zij is overtuigd het hoofd te kunnen bieden aan het buitenlandsch fabrikaat, daar haar artikel vrijwel gewild is zooals haar omzet aantoont. Ter uitbreiding was zij verplicht veel materiaal aan te schaffen, tevens een motor van 4 p.k. tot het drijven van twee snijmachines in werking te stellen, waardoor zij ongeveer 20 kisten citroenen meer per dag kan snijden. Zij is dan ook van plan indien mogelijk het volgend jaar te gaan exporteeren naar het buitenland." =================================================================== Toch is er kennelijk iets gebeurd waardoor deze ogenschijnlijk goed lopende zaak in 1913 werd opgeheven blijkens een advertentie in de kant van 24-2-1913: =================================================================== "Bij acte den 22 Februari 1913 voor den te Dordrecht resideerenden Notaris DIRK WOUTERUS IZAAK HARSHAGEN verleden, is de Vennootschap, ten doel hebbende het contijten van Vruchten en den handel daarin, welke te Dordrecht bestaan heeft tusschen de Heeren LOUIS VAN DE VELDE Koopman en Fabrikant, wonende te Antwerpen, en MARIO BERNINI, Koopman en Fabrikant, wonende te Dordrecht, onder de firma BERNINI & C0. met den 9 Februari 1913 tusschen hen met onderling goedvinden ONTBONDEN, met bepaling, dat de beide genoemde Heeren met de vereffening der zaken genoemde Vennootschap betreffende. zullen zijn belast en die tot dat einde als hun GEMAGHTIGDE hebben aangesteld, den Heer ETIENNE RIJKMANS te Roozendaal." =================================================================== Lumini was er kennelijk al eerder uitgestapt. Voor het gemak ga ik er maar vanuit dat de genoemde Louis van de Velde dezelfde persoon is als de schoonvader van Mario Bernini, Ludovicus van de Velde zoals genoemd in de huwelijksakte van 10-08-1910. Op het moment van het huwelijk woonde schoonvader? Van De Velde in de Levensverzekeringstraat op nummer 38, (later gewijzigd in Rozenhof 38) zie het adresboek van 1911 waaruit blijkt dat Mario daar inwonend was. Toch waren zij eerder dat jaar gehuisvest aan de Buiten Walevest 20D alwaar in mei een dochter geboren werd. Buiten Walevest 20 was een steenkolenpakhuis van M.J. Masion & Zn., 20A was een erf en van B t/m H woonden mensen. 20i was het veerhuis. Mogelijk was het daar toch niet zo prettig wonen. (Zie 552_320518) De vaders van het bruidspaar waren beiden ook sucadeconfijter, Bernini in Livorno en Van De Velde in Antwerpen, (de bruid werd 20 jaar eerder in Belgie geboren).
meld misbruik
Van Helden Rina 4 jaar geleden
Rond 1910 richtte mijn grootvader Mario Bernini aan de Hooikade een sucadefabriek op.
Ben op zoek naar een foto ervan. Met mijn dank voor uw interesse, Rina vanHelden
meld misbruik
Ad Kliphuis 6 jaar geleden
Aan de Hooikade. Recht het kantoor. Zie 555_10845.
meld misbruik
Laat ons weten wie of wat er op deze foto staat.

Je beschrijving wordt direct op de site getoond.

captcha
Neem het woord (6 letters) uit het plaatje over in het invulveld. Onleesbaar? Klik op het plaatje.
Deze website maakt gebruik van cookies en daarmee vergelijkbare technieken om een optimale gebruikerservaring te bieden. Je kunt je voorkeuren aanpassen.
Deze cookies zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt. Deze cookies kunnen niet uitgezet worden.
Deze cookies zorgen ervoor dat we het gebruik van de website kunnen meten en verbeteringen door kunnen voeren.
Deze cookies kunnen geplaatst worden door derde partijen, zoals YouTube of Vimeo.
Deze cookie stellen onze advertentiepartners in staat om doelgerichter informatie te kunnen aanbieden.
Door categorieën uit te zetten, kan het voorkomen dat gerelateerde functionaliteiten binnen de website niet langer correct werken. Het is altijd mogelijk om op een later moment de voorkeuren aan te passen.