Veekoekenfabriek de Hazewindhond aan het Achterhakkers, opgericht door A.J.Lebret. De …

Afbeelding  552_311748

Collectie
Gemeentelijke Prentverzameling
Inventarisnummer
552_311748
Beschrijving
Veekoekenfabriek de Hazewindhond aan het Achterhakkers, opgericht door A.J.Lebret. De gevelsteen met windhond boven de ingang herinnert aan dhr. Hazewindus die in het gebouw ooit een azijnfabriek dreef.
Gebouw / instelling
Dogcakesfabriek / Quaker
Geografie
Dordrecht
Straat
Achterhakkers
Datum of periode
01-01-1900  ‐  31-12-1909
Trefwoorden
fabrieken fabriekspijpen / schoorstenen gevelstenen
toon op grote kaart
Goed om te weten: de plek kan afwijken van de werkelijke locatie (hij wordt automatisch gegenereerd).

3 reacties Commentaar van bezoekers

A.M. Balm-Kok 2 jaar geleden
Voordat het gebouw van de Dogcakesfabriek zich vestigde aan de Achterhakkers was er destijds een stoomoliefabriek in gevestigd van J.H. Lebret. Ook archivaris J.L. van Dalen suggereerde in een krantenbericht, dat de woning van de heer S.M. Hugo van Gijn 'de hazewind' zou hebben geheten. Na diepgaand onderzoek blijkt dit uit de lucht gegrepen.
meld misbruik
Ton Waalboer 2 jaar geleden
Dat verhaal van de Hazewindhond, zoals hier links beschreven, lijkt mij niet te kloppen.
Ik denk dat dit verhaal gekoppeld dient te worden aan de azijnmakerij "De Hazewindhond" van de Familie Ch. J. van Olst, welke voornamelijk gevestigd geweest is aan de Varkensmarkt 37 maar ten tijde van de opheffing in oktober 1934 zich aan de Wijnstraat 66 bevond. De beeltenis van de hazewindhond slaat op de Stoomolieslagerij van de firma Lebret welke de naam "Hazewind" droeg en daar al sinds 1861 de eerste koeken sloeg in eerste instantie onder leiding van de fabrieksbaas W. van Duin in dienst van Lebret, die dat bijna 30 jaar lang deed. Het pand zou volgens vastgoedloep van 1871 zijn, maar volgens een krantenartikel (15-3-1911) werd het 50 jaar geleden (in 1861 dus) gebouwd en sindsdien onveranderd gelaten uitgezonderd de uitbreidingen van de pakhuizen. Uit een krantenartikel van 4 jan. 1919 blijkt dat het werd verkocht met de bedoeling dat de firma N.V. Vereen. Distilleerderij H.C. Wijers zich hier zou gaan vestigen, dit door bemiddeling van Hendrik de Iongh. De complete inventaris werd pas in augustus 1919 te koop aangeboden door Hendrik van Essen, makelaar in machinerieën en metalen te Amsterdam (Leidschekade 81), en heeft dat gedaan vanuit de N.A.B. aan het Steegoversloot op 18-9-1919. Voor de nieuwsgierigen onder ons: Cornwall stoomketel 6,80 M x 1,70 M. 10 atm., Vert.Stoommachine 45 PK, electromotor draaistroom 220 V 15 PK, komplete slagwerken, voor- en naslagroerketels, zaadwals, Krupp's meelmolen, koekenbreker, jacobsladders, drijfwerken, drijfriemen, reservoirs, ijzeren vaten, bascules, nieuw voor- en naslaglaken, kluwen wol, beuken stammen uit het hart gezaagd, ca 5000 kg droes, takels, koekenkisten, diverse gereedschappen, enz. (E.e.a. was nog steeds te bezichtigen op de fabriek Achterhakkers 4). 9 oktober 1920 verplaatste A.J. Lebret zijn kantoor van Achterhakkers 3 naar de Cornelis de Wittstraat 54. Dat met Wijers is kennelijk niets geworden want pas in juli 1923 komt de familie Lammens in beeld en vragen een vergunning aan: "tot het oprichten van een inrichting ter bereiding van pluimvee- en hondenvoeder, in het pand aan de Achterhakkers Nr 4 alhier, kadaster Sectie D Nr. 1916." P. Lammens begon 28 september 1896 een Broodfabriek in de bovenwoning van het Matena's Pad no 22 met de naam "Flora", de naam "Flora" kwam niet uit de lucht vallen want op dezelfde plek daar in het Matena's Pad was kort ervoor de heer W. Wolff nog eigenaar van deze populaire kegelbaan zoals hieronder in de advertentie beschreven. Het gezin ging beneden wonen. =================================================================== Openbare Verkooping te Dordrecht in het Nederlandsch Koffiehuis ZAHN bij veiling en afslag op Woensdagen 2 en 9 Januari 1895 beide dagen des avonds‚ te 7 uren ten overstaan van der te Dordrecht gevestigden Notaris M. C. Sigmond van: E E N H U I S genaamd: “F L O R A” bevattende twee groote kegelbanen met TUIN en ERF staande te Dordrecht aan het Matena’s Pad, kad. sectie C N0. 1918 groot 7 A 49 C.a. De beide K E G E L B A N E N zijn nieuw gebouwd, in uitstekenden staat en geheel naar de eischen des tijds ingericht, ieder ter lengte van circa 32 Meter en ter breedte van ruim 5½ Meter, beide voorzien van twee privaten. Tusschen de Banen die evenwijdig loopen bevindt zich eene Buffetkamer met vaste IJskast. In den Tuin, die eveneens tusschen de beide Banen achter de Buffetkamer uitstrekt bevindt zich een rots waarop een beeld van Flora. Het Huis bevat beneden: links van den Gang Huiskamer met Stookplaats en Kast, door een deur verbonden aan de Keuken, beide door 2 ramen uitzicht hebbende op de straat, rechts: twee door eene deur verbonden Kamers met StookpLaats eveneens door 2 ramen uitziende op de straat. Boven: Zolder met drie kamertjes, waarvan een met Bedstede. Achter den Tuin bevindt zich enee Loods in drie gedeelten, benevens een klein Plaatsje. Alles is voorzien Van Gas en Waterleiding. Grondlasten 1894 f 31,87. Te aanvaarden bij de betaling der kooppenningen. Te bezichtigen met consent-biljet van den Notaris, voor ingezetenen van Dordrecht, 2 dagen voor de veiling en 2 dagen voor den afslag ‘s middags van 2 - 4 uur en voor vreemdelingen: dagelijks behalve Zon- en feestdagen ’s middags van 2 - 4 uren. Nadere inlichtingen te bekomen ten kantore van voorn. Notaris Wolwevershaven Nº 17. =================================================================== Mogelijk dat de ommezwaai van Brood- en Cakesbakker naar bakker van honden- en kattenbrood is ontstaan door lekkernijen te bereiden voor zijn honden uit zijn kennel "Flora", waarin o.a. langharige St. Bernards en Duitse Doggen werden gefokt, want op 24 februari 1900 deponeert hij een handelsmerk onder no 14510 "hetwelk voorstelt een hondencake met een lengte van 7,8 centimeter, een breedte van 7,4 centimeter en een hoogte van 1,7 centimeter. Op dezelve zijn aangebracht 34 witte balletjes, benevens den naam „Flora" en „P. Lammens", eveneens in witte letter op zwarte achtergrond, en is op bijna natuurlijke grootte, in zooverre dit in houtgravure is aan te brengen. Het merk moet dienen om door genoemden Heer P. LAMMENS in den handel te brengen Hollandsch Hondenvleeschbrood, Vischcakes en Scheepscakes. En zulks ten einde zich overeenkomstig de wet het recht van uitsluitend eigendom te verzekeren." De Eerste Nederlandsche dogcakesfabriek is een feit. Pieter Lammers hield ook hoenders waarmee hij ook, net als met zijn honden, vele prijzen won zoals ook b.v. op de internationale tentoonstelling van pluimgedierte en konijnen in ’t Gebouw van Kunsten en Wetenschappen te Rotterdam in november 1905. “den heer P, Lammens die 5 eerste, 3 tweede, 3 derde prijzen, 2 zeer eervolle, en 4 eervolle vermeldingen behaalde” Daarom houd ik het ook niet voor onmogelijk dat het zijn hoederpark is op raadfoto 552_408145 met de naam “Molenzicht” met de molen “Kyck Over Den Dyck” in je achtertuin, figuurlijk gezien dan wel, met ook een Duitse Dog aan de lijn. In mei 1904 werd er een vergunning aangevraagd voor het vestigen van een brood- en beschuitfabriek aan het Willigenbosch 10. De familie pakt de hele boel op en verhuist naar het Willigenbosch, maar niet zonder de geliefde honden en dat hebben de drie boefjes die lood aan het stelen waren van het dak van de onbewoonde villa "Spoorzicht" op nr. 12 van buurman C. M. Dicke geweten! 26 juli 1923 vragen de zonen van Pieter Lammens, R. en J. Lammens, beiden wonende alhier, om vergunning tot het oprichten van een inrichting ter bereiding van pluimvee- en hondenvoeder, in het pand aan de Achterhakkers Nr 4. In 1926 werd er verder uitgebreid naar nummer 3.
meld misbruik
Ad Kliphuis 6 jaar geleden
De Hazewind. Achterhakkers.
meld misbruik
Laat ons weten wie of wat er op deze foto staat.

Je beschrijving wordt direct op de site getoond.

captcha
Neem het woord (6 letters) uit het plaatje over in het invulveld. Onleesbaar? Klik op het plaatje.
Deze website maakt gebruik van cookies en daarmee vergelijkbare technieken om een optimale gebruikerservaring te bieden. Je kunt je voorkeuren aanpassen.
Deze cookies zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt. Deze cookies kunnen niet uitgezet worden.
Deze cookies zorgen ervoor dat we het gebruik van de website kunnen meten en verbeteringen door kunnen voeren.
Deze cookies kunnen geplaatst worden door derde partijen, zoals YouTube of Vimeo.
Deze cookie stellen onze advertentiepartners in staat om doelgerichter informatie te kunnen aanbieden.
Door categorieën uit te zetten, kan het voorkomen dat gerelateerde functionaliteiten binnen de website niet langer correct werken. Het is altijd mogelijk om op een later moment de voorkeuren aan te passen.