Zoeken

Tijdens vernieuwing van het Scheffersplein werd ook de sokkel van het standbeeld van …

Afbeelding  1187_1049

Collectie
Collectie A.J. Argelo
Inventarisnummer
1187_1049
Beschrijving
Tijdens vernieuwing van het Scheffersplein werd ook de sokkel van het standbeeld van Ary Scheffer vernieuwd.
Gebouw / instelling
Standbeeld Ary Scheffer
Geografie
Dordrecht
Straat
Scheffersplein
Datum of periode
01-01-1932  ‐  31-12-1932
Trefwoorden
arbeiders / werklieden beeldhouwwerken / standbeelden
 onthouden  vergeten      downloaden
toon op grote kaart
NB: De markering op de kaart wordt gegenereerd aan de hand van de beschikbare gegevens en kan afwijken van de werkelijke lokatie.

1 reactie Commentaar van bezoekers

Ton Waalboer 6 jaar geleden
Ary wordt van zijn bed gelicht t.b.v. een nieuwe solide overwelving/brug/overhuiving op het Scheffersplein (De Beurs).
Tijd van handeling: 27 oktober 1932 Rechts achter De Waag. De Dordrechtsche Courant maakte als volgt melding van dit gebeuren: AANSLAG OP EEN DORDTENAAR. Een bekend schilder gekneveld en per auto weggevoerd. Misdaad in het hartje van de stad. Hedenmorgen heeft op het Scheffersplein ’n aanslag plaats gehad op ’n alom bekend Dordtenaar, die ‘n sieraad voor zijn vaderstad genoemd mag worden. Omtrent dezen aanslag vernemen wij het volgende: Reeds geruimen tijd slopen op het Scheffersplein individuen rond, die het zooals nu gebleken is, gemunt hadden op den Dordtenaar A. S., die geregeld op dat plein pleegt te vertoeven. Zij, ze zijn bij de bevoegde autoriteiten bekend, hebben daar verschillende voorbereidende maatregelen getroffen om hun aanslag te kunnen volvoeren. Niemand echter heeft daarvan eenige notitie genomen, ten eerste omdat de herstelling van de Beurs aller aandacht vroeg, ten tweede omdat de verlichting van het plein zoo bar slecht is, dat men in de avonduren als het werkvolk naar huis is vrijwel niets van die voorbereidingen kon ontdekken. Hedenmorgen nu hebben de individuen voornoemd uit hun van te voren ingerichte hinderlaag de heer A. S. van achter onverhoeds aangevallen. Met touwen en kettingen hebben zij hem gekneveld en dat maakt ’t misdrijf des te erger, om hem gemakkelijk te kunnen verplaatsen bonden zij hem vast op ’n paar planken. De heer S. was zoo geschrokken, dat hij geen geluid gaf. Trouwens dit zou hem moeilijk gevallen zijn, daar zijn keel vrijwel was dichtgebonden. Nadat de misdadigers het slachtoffer zóó in hun macht hadden, hebben zij het in een auto gelegd en vervoerd — wat ’n brutaliteit — naar 'n bergplaats, die het eigendom van gemeentewerken is. Naar ons gebleken is viel hun het overbrengen van den heer S. niet mee. Toch is het gelukt hem op een van tevoren opgesteld schavot te binden en te kijk te stellen. De autoriteiten echter hebben de zaak in onderzoek, zoodat de mogelijkheid niet uitgesloten is, dat de heer A. S. binnen afzienbaren tijd zich weer op normale wijze op de Beurs kan ophouden. Van omwonenden vernemen wij dat de verlichting van het Scheffersplein werkelijk zeer slecht is. Men had dan ook gegronde hoop, dat nu 't plein hersteld wordt er nieuwe lantaarns op zouden geplaatst worden of dat althans de ouderwetsche palen van sterker lampen zouden worden voorzien. Helaas de hoop is niet in vervulling gaan. Misschien zullen echter de autoriteiten nu wel inzien dat verbetering dringend noodzakelijk is. Want was ’t plein helder verlicht geweest, dan had ’t afgrijselijk misdrijf niet plaats gevonden, daar zeker de opgebouwde hinderlaag zou zijn gezien. Van andere zijde deelt men ons nog mede, dat de misdadigers zich achter de transformator van het G.E.B., die het verjongde plein erg ontsiert en natuurlijk niet is verplaatst, hebben verstopt. Wij vragen: wordt het zoo langzamerhand geen tijd dat, de omgeving van de Beurs ontsierende, object te verplaatsen? De gemeentelijke autoriteiten dragen dus voor een groot gedeelte de verantwoordelijkheid van den laffen aanslag. Even voor het ter perse gaan van ons blad vernemen wij nog, dat ’t politie onderzoek zoo ver gevorderd is, dat wij den volledigen naam van het slachtoffer mogen publiceeren. Welaan de man die ontvoerd werd heet Ary Scheffer. En de misdadigers zijn de herstellers van het Scheffersplein, wien de heer A. S. in den weg stond.
meld misbruik
Uw commentaar bij dit beeld

commentaar wordt direct op de site getoond

Neem het woord (6 letters) uit het plaatje over in het invulveld. Onleesbaar? Klik op het plaatje.
Sluit het Verborgen Museum