Zoeken

zoeken

direct naar pagina

341. 552_1197

Luchtfoto van de zeehavens aan het Mallegat. Boven de …

342. 552_720170

Zeehaven.

343. 555_15205

Het grootste schip dat tot dan toe de zeehaven bezocht.

344. 554_20023

Wilhelminahaven tijdens de uitzilting

345. 552_309992

Tekening van de Wilhelminahaven.

346. 552_700849

Een goederentrein op de uit caissons opgebouwde pier in …

347. 737_1148

De Wilhelminahaven vanaf een opslagtank aan de Julianahaven.

348. 552_321247

Bedrijvigheid in de Wilhelminahaven.

349. 552_303611

Kranen in de Wilhelminahaven

350. 552_760143

Luchtfoto van de Zeehaven. Linksonder Louterbloemen. Van …

351. 552_760145

Luchtfoto van de Zeehaven. Linksboven Louterbloemen. …

352. 552_760144

Luchtfoto van de Zeehaven. Links Louterbloemen. Bovenin …

353. 552_302742

Overslag van zand en grind in de Wilhelmina- of Julianahaven

354. 552_307298

Classificeerders aan het werk in de Zeehaven

355. 552_318180

Een duweenheid aan de binnenkant en een zeeschip aan de …

356. 552_302858

Bedrijvigheid in de Zeehaven

357. 552_302654

Sleepboot en onttakeld schip in de Wilhelminahaven of …

358. 552_318182

Houtbereidingwerkplaats (creotoseerinrichting) van de …

359. 552_318189

De Wilhelminahaven in westelijke richting. Rechts de …

360. 552_700850

Wilhelminahaven.
direct naar pagina
Sluit het Verborgen Museum