Zoeken

zoeken

direct naar pagina

101. 551_50629

Adriaan van Blyenburg Adr.zn. Heer van Schobbeland …

102. 551_50631

Clara Blyenburg, geb. Boogaerd Vrouwe van Schobbeland, …

103. 551_50633

Catharina van Blyenburg, geb. Cool; geb. Dordrecht 1537, …

104. 551_50635

Carolina van Blyenburg, geb. van Beveren; geb. Dordrecht …

105. 551_50638

Adriaan van Blyenburg; Heer van Naaldwijk, geb. Dordrecht …

106. 551_50639

Elisabeth van Blyenburg, geb. Droste; echtgenote van …

107. 551_50641

Heijman van Blyenburg Adr.zn.; Heer v. Dordsmonde, geb. …

108. 551_50642

Cornelia Blyenburg, geb. Droogendijck; geb. te.? overl. …

109. 551_55115

Gedenksteen in muurtje boven de sluis van Oostendam (gem. …

110. 551_50678

Barthold Entens van Mentheda, Jonker tot Middelstum, …

111. 551_55155

Louis de Geer; geb. Luik 1535, vestigde zich 1596 in …

112. 551_30354

Oorkonde ter gelegenheid van de verbouwing van de …

113. 552_325227

Grafsteen in de St. Ausbertuskapel van de Grote Kerk van …

114. 552_325228

Een grafsteen zonder leesbaar inschrift; in het midden …

115. 552_325230

Grafsteen, waarschijnlijk in de Grote Kerk, met centraal …

116. 552_315326

Louis van Toulon. Overleden te Dordrecht 1702.

117. 552_320183

Wapen van Adriaen Scheij en zijn huisvrouw Josyna Moels

118. 552_320182

Wapen van Pieter Scheij en zijn huisvrouw Adriaantje …

119. 552_322197

Gebogen frontispice met als boogvulling Chronos …

120. 552_322198

Gevelsteen van het Koningshof aan de Mariënbornstraat; …
direct naar pagina
Sluit het Verborgen Museum