Zoeken

zoeken

916 beelden gevonden
trefwoord: vlaggen(stokken)
direct naar pagina

21. 552_402677

Nieuwe Haven

22. 555_21551

Muziekkorpsen marcheren vanaf de Wijnstraat over de …

23. 552_404643

Voorstraatshaven richting Pelserbrug vanaf Spuisteiger

24. 555_15351

De Wolwevershaven in de richting van de Roobrug en het …

25. 555_19164

De noordelijke hoek van de Wijnstraat en de Nieuwbrug …

26. 552_801293

Een ponton als aanlegplaats voor schepen van rederij Fop …

27. 552_403755

Spuiweg

28. 552_403756

Spuiweg

29. 552_405681

Veerplein. Raadhuis en burgemeesterswoning

30. 552_320511

Aankomst met de pont in Zwijndrecht van deelnemers aan …

31. 552_320512

Overzetten met de pont over de Oude Maas naar Zwijndrecht …

32. 552_322060

De kunstenaar Frans Lebret op de dorpel van Pictura aan …

33. 552_315044

Pui van een huis aan de westzijde van de Wijnstraat, …

34. 552_322527

Een groep mensen voor het versierde kantoor van het …

35. 552_408420

Gebouw op het sportterrein van de Dordrechtsche Bond voor …

36. 552_100702

Het Veerplein in Zwijndrecht gezien in de richting van de …

37. 555_14292

De Bomhaven gezien vanaf de Bomkade

38. 555_14796

Gezicht op het Groothoofd

39. 554_10021

Versierde Oranjelaan t.g.v. de opening van de Prins …

40. 552_331729

Opening van de Prins Hendrikbrug over het Wantij.
direct naar pagina
Sluit het Verborgen Museum