Zoeken

zoeken

12 beelden gevonden
persoonsnaam: Crena de Jongh

1. 552_321757

Portret van Daniël Crena de Jongh, Dordrecht 27 november …

2. 551_20130

Geïllustreerde presentielijst met handtekeningen der …

3. 552_321737

Portret van Samuel Crena de Jongh, Zwaluwe 31 oktober …

4. 552_321748

Portret van Gerard Johannes Christiaan van der Elst, …

5. 555_10666

Enkele panden aan de Groenmarkt.

6. 556_4287

De heer D. Crena de Jong, Groenmarkt 15

7. 555_18284

Algemene vergadering van het Toneelverbond in sociëteit …

8. 552_390537-011

Klas 1B van de HBS in het leerjaar 1925-1926.

9. 552_390538-008

Klas 4B van de HBS in het leerjaar 1928-1929.

10. 552_319790

Door mejuffrouw M.E. Kuchar's inleg werd bij de spaarbank …

11. 555_16075

"Molen aan de Noordendijk". Reproductie van een …

12. 555_16076

"Molen aan de Noordendijk". Reproductie van een …
Sluit het Verborgen Museum