Zoeken

zoeken

530 beelden gevonden
straat: Kromhout
direct naar pagina

1. 552_403653

Vriesepoort en molen "Den Arend" aan het Kromhout. …

2. 551_40069

Bouwkundige tekening van de kamerbetimmering uit …

3. 552_319781

Huisjes ter plaatse van het Vrieseplein, hoek Kromhout.

4. 552_319745

Het weeshuis (later Leger des Heils) aan het Kromhout met …

5. 551_15280

Reclamebiljet met afbeeldingen en beschrijving van het …

6. 551_50002

Gezicht vanaf Vrieseweg op blekerij Hoek Vrieseplein, …

7. 552_321202

Het weeshuis in het Kromhout.

8. 552_325267

Panorama vanaf molen Kijck over den Dijck aan de …

9. 551_15186

Opstanden van het Vereenigd Armen-, Wees- en …

10. 551_30169

Het gebouw van het Verenigd Arme Wees- en Nieuw Armhuis …

11. 551_15185

Plattegronden van het Vereenigd Armen-, Wees- en …

12. 551_30474

Nieuwjaarskaart van de kinderen uit het weeshuis aan het …

13. 555_15703

Het weeshuis aan het Kromhout.

14. 551_30321

Gevelsteen van het huis Kromhout 172 met het jaartal 1670

15. 555_15764

Spuihaven in zuidwestelijke richting Vrieseplein. Links …

16. 551_30475

Nieuwjaarskaart van de kinderen uit het weeshuis aan het …

17. 552_315209

Gebouw op de noordzijde van de Sint Jorisbrug, hoek …

18. 551_35269

Vriesehaven met achterzijde loodsen e.d. aan het (Lange) …

19. 551_35270

Vriesehaven met molens De Zwarte Arend aan het (Lange) …

20. 551_55130

Bijeenkomst synode van Chr. Geref. Kerk; 19-30 augustus …
direct naar pagina
Sluit het Verborgen Museum