Zoeken

Collectie Hoekse Waard

849 beelden gevonden
direct naar pagina

161. 1100_140020

Kopie van een kaart van de landen, gronden, gorzen en …

162. 1100_140004

Twee gedeelten kaart van de gorzen van het Land van …

163. 1100_140005

Twee gedeelten kaart van de gorzen van het Land van …

164. 1100_140019

Kaart van uitmeting betreffende de nieuwe aanwas op …

165. 1100_145002

Kaart van slikken, blikken, onbekade en bekade gorzen …

166. 1100_135013

Twee gedeelten bij elkaar behorende kaart van de …

167. 1100_135014

Twee gedeelten bij elkaar behorende kaart van de …

168. 1100_135011

Kaart van de Esccheplaat met daarop aangegeven de …

169. 1100_140013

Kaart van metingen van de gronden gelegen tussen de Clem …

170. 1100_140009

Uittreksel uit het kadastrale plan der gemeente Strijen, …

171. 1100_140010

Kaart behorende bij een brief van de opziener van de …

172. 1100_140011

Uittreksel uit het kadastrale plan der gemeente Strijen, …

173. 1100_140012

Tekening van de Johannapolder en de daarop gelegen …

174. 1100_140018

Kaart van de op het westeinde van de Esscheplaat gelegen …

175. 1100_140017

Kaart van de afdamming van de geul tussen de …

176. 1100_135017

Kaart behorende bij de brief van de Opziener der Domeinen …

177. 1100_135016

Kaart van de landen en gronden en gorzen en aanwassen van …

178. 1100_135015

Perceelskaart van de Johannaploder, 2e kwart 19e eeuw

179. 1100_140016

Uittreksel uit het kadastrale plan van de gemeente …

180. 1100_140014

Uittreksels uit het kadastrale plan van de gemeente …
direct naar pagina
Sluit het Verborgen Museum