Zoeken

Collectie Firma C.M. van Diemen

671 beelden gevonden
direct naar pagina

101. 315_1101

Een vaandel van de Gymnastiekvereniging L.O.V.A. te Bedum …

102. 315_1102

Een vlag van de R.K. 'Jongeboeren' te Boshoven, 1934.

103. 315_1103

Een vaantje van de perkamentfabriek N. Elzas en Zonen te …

104. 315_1104

Een vaandel van de Oranjevereniging Westerkwartier te …

105. 315_1105

Een vlag van de Schietvereniging Baarn en omstreken.

106. 315_1106

Een vaandel van de Chr. Muziekvereniging 'Advendo' …

107. 315_1107

Een vaandel van de R.K. Werkliedenvereniging 'St. Jozef' …

108. 315_1108

Een vaandel van de R.K. Land en Tuinarbeidersbond (St. …

109. 315_1109

Een vaandel van de R.K. Werkliedenvereniging 'St. Jozeph' …

110. 315_1110

Een vaandel van de R.K. 'Jonge Boeren' te Biest - …

111. 315_1111

Een vlag van de R.K. V.V. Sportclub te Bocholtz, april 1925.

112. 315_1112

Een potloodtekening van een vlag van de Muziekvereniging …

113. 315_1113

Een vlag van de Ned. R.K. Bond van Bakkers, Cacao, …

114. 315_1114

Een vlag van de Boeimeer Sportvereniging.

115. 315_1115

Een vaandel van de Muziekvereniging 'Hollandia' te …

116. 315_1116

Een vaandel van de Nationale Chr. Geheelonthouders …

117. 315_1117

Een vlag van de Gymnastiekvereeniging 'Wilhelmina' te …

118. 315_1118

Een vlag van de Vara, afd. Dieren.

119. 315_1119

Een vaandel van de Christelijke Oranjevereeniging - …

120. 315_1120

Een vaandel van de C.M.A.V. Prins - Hendrik te Delft, 1934.
direct naar pagina
Sluit het Verborgen Museum