Zoeken

Collectie Firma C.M. van Diemen

671 beelden gevonden
direct naar pagina

261. 315_1262

Een vaandel van de Protestants Chr. Harmonie 'Jubal' …

262. 315_1263

Een vlag van de B.V.L. (Bijzondere Vrijwillige Landstorm) …

263. 315_1264

Een vlag van de Ned. R.K. Metaalbewerkersbond 'St. Eloy', …

264. 315_1265

Een vlag van het mannenkoor 'De Vereenigde Zangers' uit …

265. 315_1266

Een vaandel van de Fanfare 'St. Anna' uit Nijmegen, …

266. 315_1267

Een vaandel van de Muziekvereeniging 'Concordia' te …

267. 315_1268

Een vlag van de R.K. Werkliedenvereeniging 'St. …

268. 315_1269

Een vaandel van de Katholieke Middenstandsvereeniging 'De …

269. 315_1270

Een vaandel van de Ned. R.K. Landarbeidersbond afd. …

270. 315_1271

Een vlag van de Nederlandse R.K. Volksbond afd. …

271. 315_1272

Een vlag van de R.K. Werklieden Vereeniging 'St. Josef' …

272. 315_1273

Een embleem van de V.L.N. afd. Overijssel, 1954 (ware …

273. 315_1274

Een vaandel van de Christelijke Muziekvereeniging 'De …

274. 315_1275

Een vlag van de Vara, afd Olst.

275. 315_1276

Een vaandel van de Muziekvereeniging O.B.K. (Oefening …

276. 315_1277

Een vaandel van de Gem. Zangvereniging 'Herleving' te …

277. 315_1278

Een vlag van de Wandelsport Vereeniging W.S.V. Oostendam …

278. 315_1279

Een vaandel van de Derde-Orde H. Franciscus van Assisie …

279. 315_1280

Een vaandel van de R.K. Gemeentelijke Zangvereniging …

280. 315_1281

Een vaandel van de bond van Gereformeerde …
direct naar pagina
Sluit het Verborgen Museum