Zoeken

Collectie H. Boshoven

6.796 beelden gevonden
direct naar pagina

61. 554_10061

Aanleg riolering Riouwstraat op de achtergrond Villa …

62. 554_10062

Oude gevels Huis de Onbeschaamde en de Dit is in …

63. 554_10063

Groothoofdspoort met hotel Bellevue vanaf het Groothoofd

64. 554_10064

Oranjelaan met de MTS later werd dat de HTS

65. 554_10065

Prins Hendrikbrug in aanbouw Brug werd geopend op 12 …

66. 554_10066

Dordtsche Kil, zeeschepen in lossing a.d. boeien beneden …

67. 554_10067

Trappenhuis lagere school aan de Vriesestraat

68. 554_10068

Boeienleggen in de Wilhelminahaven

69. 554_10069

Aanleg Wilhelminahaven. Baggerschip wordt te water …

70. 554_10070

Heiwerk aan de kademuur op de Achterhakkers

71. 554_10071

Aanleg, baggeren van de 's-Gravendeelsedijk Wilhelminahaven

72. 554_10072

Zandzuiger van fa. Bos Pzn. te Dordrecht spuit zand op …

73. 554_10073

Pers- en baggervaartuig bij de aanleg Wilhelminahaven

74. 554_10074

HBS aan het Oranjepark

75. 554_10075

De Staart gezien vanaf gashouder aan de Bleijenhoek met …

76. 554_10076

De Staart vanaf de watertoren gezien met de prins …

77. 554_10077

Dhr. Rooy knipt een lint door bij de opening van de …

78. 554_10078

Nieuwbouwwoningen aan de Krispijnseweg

79. 554_10079

Engelenburgerbrug met links de Korte Engelenburgerkade en …

80. 554_10080

Aanleg Wilhelminahaven
direct naar pagina
Sluit het Verborgen Museum