Zoeken

Tribune in het sportpark Reeweg

Afbeelding  556_2264

Collectie
Collectie H.J. Tollens
Inventarisnummer
556_2264
Beschrijving
Tribune in het sportpark Reeweg
Geografie
Dordrecht
Straat
Reeweg Oost
Datum of periode
02-01-1933  ‐  01-01-1936
Annotatie
In 1933 gebouwd door aannemer Groeneveld
Trefwoorden
sportaccomodaties
 onthouden  vergeten      downloaden
toon op grote kaart
NB: De markering op de kaart wordt gegenereerd aan de hand van de beschikbare gegevens en kan afwijken van de werkelijke lokatie.

11 reacties Commentaar van bezoekers

Ton Waalboer 1 jaar geleden
Dat is daar inderdaad te lezen. zoals ook in de link van Johan, maar is het ook waar? Ik denk van niet. Maar wanneer iedereen maar blijft herhalen dat het wél zo is, zal het ook zo blijven.
Dan nog even voor de duidelijkheid een stukje uit mijn eerder commentaar waaruit sowieso blijkt wie dan wél de opdrachtgever was: Op 19 juli 1923 werd in een vergadering gehouden door de Commissie voor de exploitatie van het Sportpark Reeweg de bouw van de betonnen overdekte tribune voor 1200 zitplaatsen met ijzeren kap en rood pannendak, kleed- en wasruimtes, restaurant en terras opgedragen aan de Aann. Maatschappij Groeneveld alhier.
meld misbruik
Ad 1 jaar geleden
Ton, google: Bouw overdekte zittribune van de voetbalvereniging O.D.S. te Dordrecht. Hier staat dat O.D.S. de opdrachtgever is. Ik denk dat jij bedoelt dat nergens staat dat zij ook eigenaar van de tribune is. Een opdrachtgever hoeft nog niet persé eigenaar te zijn.
meld misbruik
Ton Waalboer 1 jaar geleden
In feite was er al een kantine (restaurant) maar zal er sprake zijn van een renovatie van de betreffende ruimtes. Ben benieuwd waar het verhaal vandaan komt dat de tribune in opdracht van ODS gebouwd is. Dat blijkt namelijk tot nu toe nergens uit. ODS was natuurlijk ook niet de enige gebruiker van het sportpark, bij lange na niet zelfs. Zo speelde b.v. Emma op 31 januari 1943 hier een wedstrijd tegen Feyenoord. ODS had net als alle andere sportverenigingen een contract bij de hiervoor speciaal opgerichte Vereniging tot Exploitatie van het Sportpark Reeweg" welke ik hier eerder onder heb benoemd. Ter illustratie een artikel met als kop "Jaarverslag Sportpark Reeweg" uit de Dordrechtsche Courant van 24-1-1935:
=================================================================== "Wat er gebeurd is en wat er te doen staat =================================================================== Verschenen is het jaarverslag van de Vereeniging tot Exploitatie van het Sportpark Reeweg. =================================================================== De secretaris, de heer W. A. Deenen, gaat daarin allereerst uitvoerig de verrichtingen van de in het Sportpark spelende clubs na en memoreert daarbij, dat O.D.S. met ingang van 1 September 1935 opnieuw een verbintenis voor 5 jaren met het Sportpark zal aangaan. Met medewerking van werklooze D.A.K. athleten zal een koolaschbaan worden aangelegd, terwijl op Pinkstermaandag een concours- hippique gehouden zal worden. De motorrennen, die voor rekening van den Nederl. Motorrennersbond werden gehouden, wierpen lager winsten af, dan men had verwacht. De Sportweek wekte geen gevoel van tevredenheid op. De bedragen der pachtsommen waren zeer laag en bovendien bleven de groote inrichtingen van vermaak weg. Mocht de openbare verpachting op 26 Januari a.s. wederom zoo’n teleurstellenden uitslag hebben, dan zou het bestuur ernstig dienen te overwegen, de Sportweek voor 1935 van het programma af te voeren."
meld misbruik
J.de Korte 1 jaar geleden
Ha Ton, bedankt voor je uitvoerige toelichtingen. In 2014/2015 is onder de tribune een ruime kantine met toiletten en kantoren gerealiseerd. De wanden van diverse ruimten zijn voorzien van prachtige oude foto's uit het verleden. :)
meld misbruik
Ton Waalboer 1 jaar geleden
Nog vóór de officiële opening op 16 februari 1924 werd de overdekte tribune voor het eerst door het publiek in gebruik genomen bij de wedstrijd O.D.S. - Stormvogels op zondag 10 februari 1924.
Opstelling: O.D.-S.: doel:De Best; achter: De Graaf en Schreuder : midden: Grootenboer, Kwak en Beuk; voor: Glimmerveen, Verwey, Van Gent, Schmidt en Van Hemert. Stormvogels: voor: Oldenborch, Visser, Sint, Jan Blinkhof en Sprokkreeff. Midden: Bakker, Snoeks en Struys; achter: Koster en Jelle Blinkhof; doel: v. d. Wint. Scheidsrechter: Zuydervelt. Verwey: 1-0, Sint: 1-1, Visser: 1-2,
meld misbruik
Ton Waalboer 1 jaar geleden
30 november 1920 kocht de gemeente het zogenaamde Roobol-terrein van 8 Ha, gelegen tussen de Noordendijk en de spoorlijn naar 't Vissertje voor f 88.000,00. Het jaar erop kreeg J.P. Piera, inspecteur van de Lich. Opvoeding van de gemeente opdracht een plan te ontwerpen voor een sportpark waarvoor de gemeente 3 Ha, gelegen nabij de stoep welke naar de Reeweg leidt beschikbaar zou stellen. Door particulieren ingericht, onder conditie van gemeentelijke controle opdat verenigingen niet de dupe zullen worden van particuliere exploitatie.
Aanvankelijk verliep het goed maar toezeggingen werden door de aanzwellende economische crisis teruggetrokken. Een nieuwe opdracht ging van het gemeentebestuur uit —— April 1921 — ditmaal tot het inrichten van een gemeentelijk sport terrein dat door particulieren zou worden geëxploiteerd. De directie van gemeentewerken leverde een plan dat f 150,000 zou kosten bij uitvoering en daarbij moesten nog worden gerekend de kosten van de grond. Het werd te duur bevonden. Maar toen viel de aandacht op de paardensport, het gehele terrein zou dan dienen te worden gebruikt, maar B. en W. wilden het serieus in overweging nemen, indien particulieren zouden zorgen voor exploitatie. De directeur van gemeentewerken raamde zo’n plan f 50.000 duurder, totale kosten 2 ton. En weer werd er vanaf gezien. De heer Piera werd er weer bij gehaald en dit keer moest hij de mogelijkheden onderzoeken en een kostenraming maken van het oplappen van de terreinen aan de Zeehavenlaan, inclusief een paardenrenbaan om de terreinen heen. Dat laatste bleek sowieso niet mogelijk daarvoor waren de terreinen te klein. Er zouden twee wedstrijdvelden geoptimaliseerd kunnen worden, geen tribune. Kosten f 31.000,00. Slechts 4 of 5 verenigingen zouden daarmee geholpen zijn, wat duidelijk niet afdoende was. Dus dat ging het niet worden. Het idee van een sportpark liet Piera niet los en vormde een commissie met particulieren die zouden proberen het Roobol-terrein tot sportpark in te richten met financiële hulp van de gemeente. Die commissie kwam en heeft zich later tot "Vereeniging Sportpark" vervormd. Ze bestond uit de heren J. C. J. Asselbergs. W. P. Bouman. A. J. Bronkhorst, R. E. M. de Bruyn, voorzitter, W. A. Deenen. A. J. Hollemans. P. Jas. J. O. W. F. de Kat Van Hardinxveld J. Looy. J. Leeuwenburg. D. N. Lotsy, J. C. Moltzer, J. C. Redelé. S. Schillemans, Th. B. J. Schroots en J. Sanders. Deze commissie vond gehoor bij de gemeente. Het plan omhelsde 2 wedstrijdvoetbalvelden, twee wedstrijdkorfbalvelden met daarom heen een paardenrenbaan (deze renbaan was noodzakelijk om het sportpark financieel mogelijk te maken, dus niet het uitgangspunt). Verder een athletiekbaan, een oefenvoetbalveld een gelegenheid voor tennisbanen, een zeer behoorlijke accommodatie, een overdekte tribune met kleedkamers, een restaurant, enz., een open tribune enz.. Kosten werden geraamd op 130.000,00. De gemeente zou die lenen tegen 7%, daarbij kwam 2% afschrijving en f 1038,00 vergoeding aan de gemeente wegens derving van pacht voor het terrein. Samen f 12.738,00. Exploitatiekosten f 6.500,00 (f 4000 salarissen, f 1500 onderhoud en f 1000 overig). Men rekende op een opbrengst van f 11000 aan entreegelden en verhuur. De "Dordtsche Harddraverij en Renvereeniging" zegde f 1000 subsidie toe.De verpachting van de kantine zou f 1000 opleveren en reclame f 500. Totaal aan ontvangsten f 13500, f 7000 meer dan de exploitatiekosten. Voor de gemeente zou dan komen een bedrag van f 12738 verminderd met f 7000, afgerond op f 5700. Vandaar de aangevraagde subsidie van max f 6000 welke werd toegezegd. Voor de aanleg van het terrein was f 55000 begroot. De firma Van Valen en De Bras namen het karwei aan voor f 44900 waaronder was begrepen een houten afrastering van de paardenrenbaan. Aan de opdracht werd wel de voorwaarde verbonden dat er zoveel mogelijk werkloze grondwerkers werden ingezet. De drainage van het terrein werd door de firma meteen goed aangepakt want blank staande velden wilden ze niet meer zien. In de lengterichting van het terrein werd er in het midden een betonnen hoofdriool gelegd, afwaterend naar de Trekvliet. Aan weerszijden van het riool werden er om de 7 meter drainages aangelegd van hard steenpuin afgedekt met riet. Voor het steenpuin waren ca 20 scheepsladinkjes nodig. Het hoofdriool kwam uit in een betonnen verzamelkelder vanwaar het machinaal de Trekvliet werd ingepompt. Het terrein zelf was eerder voor andere bouwprojecten zoals het gemeenteziekenhuis en de ambachtsschool afgegraven en verworden tot visvijver van enig formaat. Het water werd ook wel Le Lac van Schelt (wethouder) genoemd. Op 19 juli 1923 werd in een vergadering gehouden door de Commissie voor de exploitatie van het Sportpark Reeweg de bouw van de betonnen overdekte tribune voor 1200 zitplaatsen met ijzeren kap en rood pannendak, kleed- en wasruimtes, restaurant en terras opgedragen aan de Aann. Maatschappij Groeneveld alhier. De open tribune, 12 boxen, rijwielbergplaats, loketten en verdere accommodatie zou onder leiding komen van de Dordtse architect C.F. Sepmeijer. Helaas traden er ernstige vertragingen op. Verenigingen gingen er vanuit dat het nieuwe seizoen in het nieuwe sportpark kon worden gestart, er werd al op voorhand afstand van terreinen en accommodaties gedaan door clubs in de veronderstelling dat het geen kwaad kon. Doordat hun plekjes door andere verenigingen waren ingenomen was er wel een probleem uiteraard. Hoewel nog niet officieel geopend, speelde O.D.S. haar eerste wedstrijd in het Sportpark op 7-10-1923 tegen Haarlem (3-5). De toeschouwers moesten maar zelf zien hoe en waar een plekje te bemachtigen op de bouwplaats, want het was nog steeds niet af. Uiteindelijk vond de officiële opening op 16 februari 1924 om 13:30 uur plaats. Op het programma stonden een veldloop, (uitgeschreven door Hercules) 5 km klasse A, een veldloop 3,5 km klasse B, een voetbalwedstrijd; gemeente ambtenaren en politie Dordrecht tegen gemeente ambtenaren en politie Rotterdam. Met om 16:00 uur een prijsuitreiking in het clubgebouw.
meld misbruik
J.de Korte 1 jaar geleden
Volgens onderstaande sites heeft m.i. Peter gelijk.
Zie: https://rijksmonumenten.nl/monument/522363/overdekte-zittribune-van-voetbalvereninging-ods-oefening-doet-slagen/dordrecht/ https://nl.wikipedia.org/wiki/Lijst_van_rijksmonumenten_in_Dordrecht
meld misbruik
Dirk Slijkhuis 1 jaar geleden
Wie heeft er gelijk. Het RAD 1933 of Peter Jansen met 1923 ?
meld misbruik
Peter Jansen 4 jaar geleden
In 1920 kocht de gemeente het terrein tussen de Noordendijk en spoorlijn om er een sportpark aan te leggen. De tribune is in 1923 gebouwd in opdracht van voetbalclub ODS. Later kreeg de tribune glazen zijwanden als extra beschutting voor de toeschouwers.
meld misbruik
Ad Kliphuis 8 jaar geleden
Aanvulling: aanvankelijk gebouwd als tribune voor een paardenrenbaan.
meld misbruik
Ad Kliphuis 8 jaar geleden
De enigste overdekte tribune met dakpannen in Nederland.
meld misbruik
Uw commentaar bij dit beeld

commentaar wordt direct op de site getoond

Neem het woord (6 letters) uit het plaatje over in het invulveld. Onleesbaar? Klik op het plaatje.
Sluit het Verborgen Museum