Zoeken

Het smalste huis van Dordrecht aan de Voorstraat gebouwd boven de "Donkere Steiger". …

Afbeelding  556_5261

Collectie
Collectie H.J. Tollens
Inventarisnummer
556_5261
Oude nummer
2289
Beschrijving
Het smalste huis van Dordrecht aan de Voorstraat gebouwd boven de "Donkere Steiger". Topversiering in Vredeman-de-Vries stijl
Gebouw / instelling
Smalste huis van Dordrecht
Geografie
Dordrecht
Straat
Donkere Steiger Voorstraat
Huisnummer
207
Datum of periode
01-01-1910  ‐  31-12-1920
Annotatie
Met op 209 de bewoonster voor het raam en op de binnenplaats een urinoir. Oude nummering 207 nu is het 265
Trefwoorden
bewoners gevel- en muurversieringen / ornamenten gevels handkarren urinoirs
 onthouden  vergeten      downloaden
toon op grote kaart
NB: De markering op de kaart wordt gegenereerd aan de hand van de beschikbare gegevens en kan afwijken van de werkelijke lokatie.

1 reactie Commentaar van bezoekers

Ton Waalboer 1 jaar geleden
De Dordrechtsche Courant, 30 maart 1912;
=================================================================== Sloopen =================================================================== Tusschen de Wijnbrug en den z.g. Donkeren Steiger stonden sedert ongeheugelijke tijden drie panden. In het eerste woonde in 1594 zekere Andries Adriaensz, een suyckerbacker, die o. m. „een haertstedeken” had „daer men bancketsuycker op maect”. Dit huis komt lange jaren voor als het suyckerhuys. In het tweede woonde Claes Jansz. de Vischkooper, terwijl het in 1632 werd verkocht aan Anthony Jonctys. Het derde huis op den hoek van den Steiger behoorde in het laatst der 16e eeuw aan Cornelis Willemsz. de Witt. Deze laatste verkocht het voor 1604 aan Hans de Decker, een cramer, familie van Jeremias de Decker‚ die later na 1626 naar Amsterdam verhuisde. David de Decker, de zoon van Hans, woonde nog in het pand in 1633 en moet alzoo de stichter zijn van het pittoreske geveltje, dat in 1632 boven den steigeringang werd geplaatst, ter vervanging van een andere overbouwing van den Bollen- of St. Janssteiger. Steeds heeft dat smalle bouwkundig juweeltje van Hollandsche renaissance de aandacht getrokken vooral van den vreemdeling, zoodat het zeker velen spijten zal te vernemen, dat men plan heeft het te sloopen. ’t Is nog wel niet gesloopt, en wellicht is er een oplossing te vinden, maar de bijl ligt aan den wortel. De beschrijving van het geveltje in het werkje Oude Gebouwen luidt : „Smalle gevel boven den Donkeren Steiger, Hollandsche renaissance. Vlakke termijntogen met diamantkopjes als sluitsteen. Cartouche als toogvulling 1ste verdieping, 2de verdieping gelijke termijntogen met origineel kruiskozijn. Cartouche met geschilderd jaartal. Hierboven oeil de boauf. Afdekking door versierde zand- steenlijst eindigend in voluten. Topje met inlieering, slapers en bal.” _ Indien wij zoo voort gaan, houden we in Dordrecht weldra geen oud steentje meer over. =================================================================== De Dordrechtsche Courant, 13 april 1912; =================================================================== De Donkere steiger. =================================================================== In ons Middagblad van 20 Maart j.l. plaatsten we een artikel over het pittoreske geveltje dat in 1632 boven den ingang van den Bollen- of St. Janssteiger geplaatst werd; van den vreemdeling vooral heeft dit smalle bouwkundig juweeltje van Hollandsche renaissance steeds de aandacht getrokken. We schreven toen met een gevoel van spijt, omdat de bijl aan den wortel lag. Dat gevoel heeft voor blijdschap plaats gemaakt bij het vernemen van het voorstel. door B. en W. tot den Raad gericht —— welk voorstel we in ons Middagblad onder de daarvoor bestemde rubriek reeds hebben vermeld, B. en W. zijn er in geslaagd het gevaar voor afbraak af te wenden door — onder voorbehoud van de goedkeuring van Gemeenteraad en Gedeputeerde Staten — het gedeelte van het pand Voorstraat 207 voor zoover dit gelegen is boven den Donkeren Steiger van den heer L. Koch aan te koopen voor den prijs van f 1500.—- met bedoeling dit aan den heer Koch onder bepaalde voorwaarden weer in gebruik te geven. We twijfelen er niet aan of goedkeuring zal hieraan worden verleend. Ziehier een bewijs van wat de burgemeester nog dezer dagen in de vergadering van die Commissie tot Restauratie der O L. Vrouwe of Groote Kerk zeide: dat het Gemeentebestuur steeds bereid gevonden wordt tot het behoud van merkwaardige gebouwen mede te werken. Het blijven bestaan van dit belangrijk geveltje doet goed aan na de schendende slooping zoo pas op een ander punt der stad voltrokken. =================================================================== (Zie ook 552_316532).
meld misbruik
Uw commentaar bij dit beeld

commentaar wordt direct op de site getoond

Neem het woord (6 letters) uit het plaatje over in het invulveld. Onleesbaar? Klik op het plaatje.
Sluit het Verborgen Museum