Zoeken

Collectie Monumentenzorg

311 beelden gevonden
direct naar pagina

121. 737_1121

Noordendijk vanaf de Noorderbrug naar het oosten in de …

122. 737_1122

Noordendijk vanaf de Tweede Noordergang (links) naar het …

123. 737_1123

Sint Jorisbrug richting Steegoversloot (links) en Vest.

124. 737_1124

Sint Jorisbrug over de Spuihaven richting Steegoversloot …

125. 737_1125

Vernieuwing van de Sint Jorisbrug. Rechts de hoek …

126. 737_1126

Vernieuwing van de Sint Jorisbrug over de Spuihaven.

127. 737_1127

Ontspoorde goederenwagon in de Merwedestraat. Rechts …

128. 737_1128

Noordzijde van de Hoge Nieuwstraat richting Vlak.

129. 737_1129

De pakhuizen Rusland, Engeland en Neurenberg op de Korte …

130. 737_1130

De pakhuizen Rusland, Engeland en Neurenberg op de Korte …

131. 737_1131

Hotel Het Witte Paard in Zwijndrecht en een veerboot …

132. 737_1132

De voetgangersbrug over de Bankastraat van het …

133. 737_1133

Het gerestaureerde ketelhuis van het Gemeenteziekenhuis …

134. 737_1134

Het Gemeenteziekenhuis in de Bankastraat. Links een deel …

135. 737_1135

Kleuterschool De Woelwaters aan de Mariastraat op de hoek …

136. 737_1136

Kleuterschool De Woelwaters aan de Mariastraat op de hoek …

137. 737_1137

Herstel van de schade door de watersnood aan de …

138. 737_1138

Metselen van de waterkering aan de Voorstraat ter hoogte …

139. 737_1139

Het verbeteren van de waterkering bij de muur van de …

140. 737_1140

Versteviging van de Noordendijk nabij molen Kijck over …
direct naar pagina
Sluit het Verborgen Museum